Title Image

Zadania pracownika biurowego

Zadania pracownika biurowego

Do zadań pracownika biurowego w naszej zielonogórskiej firmie (pracownik biurowy Zielona Góra) zaliczają się działania związane z gromadzeniem i porządkowaniem ważnych dla prawidłowego i bezproblemowego działania firmy dokumentów, na przykład rachunków, faktur czy umów z klientami. W obowiązku pracownika biurowego jest udokumentowanie, skatalogowanie i nierzadko przetworzenie zgromadzonych danych. Część umów realizowanych przez naszą firmę zawarta jest jedynie w formie papierowej, dlatego zadaniem pracownika biurowego jest sporządzenie odpowiednich notatek i kopii umów w formie elektronicznej. W tym celu niezbędna jest znajomość obsługi programów pakietu MS Office lub OpenOffice, takich jak Word, Excel czy Access.

Praca powierzona pracownikowi biurowemu musi być wykonana dokładnie i rzetelnie w taki sposób, by bez problemu można było odnaleźć to, co w danym momencie nas interesuje. Dobry pracownik biurowy musi się cechować dobrą organizacją czasu, umiejętnością planowania, zamiłowaniem do ładu i porządku oraz pomysłowością. Nierzadko to pracownik biurowy musi wymyślić jak odpowiednio skatalogować odpowiednie dokumenty, by ich podział był jasny i czytelny dla każdego. Ponadto, pracodawca bardzo często powierza pracownikowi biurowemu wykonanie różnego rodzaju raportów i zestawień. Pracownik biurowy musi wykazać się umiejętnością obsługi podstawowych urządzeń biurowych znajdujących się w firmie, czyli faksu, kserokopiarki, niszczarki i drukarki. Przydatna może okazać się także umiejętność obsługi bindownicy czy frankownicy.

DODAJ KOMENTARZ