Title Image

Jak przebiega rekrutacja

Jak przebiega rekrutacja

Jak każda prawidłowo przeprowadzona rekrutacja, tak i rekrutacja na stanowisko pracownika biurowego w Kaliszu musi przebiegać w oparciu o kilka podstawowych zasad. Pierwszym elementem procesu rekrutacyjnego jest opublikowanie oferty pracy w jak największej liczbie miejsc, by zapewnić sobie jak największy odzew i tym samym móc wybrać jak najlepszego pracownika. Podstawowymi miejscami publikacji takich ogłoszeń są przede wszystkim lokalna prasa czy portale internetowe, np. pracownik biurowy Kalisz. Należy się jednak liczyć, że rozpowszechnianie ofert pracy za pomocą jednego z czołowych polskich portali pracy wiąże się z koniecznością uiszczenia określonych opłat, które są jednak gwarancją wysokiej jakości oferowanych usług.

W odzewie na zamieszczone ogłoszenia, na wskazany adres mailowy napływają życiorysy i listy motywacyjne osób zainteresowanych pracą w biurze. Po upływie okresu zbierania zgłoszeń następuje pierwszy etap rekrutacji, czyli dokładna analiza otrzymanych zgłoszeń i wybranie tych, które zakwalifikowane zostaną na kolejny etap, czyli na rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby wytypowane do rozmowy kwalifikacyjnej stawiają się w określonym miejscu i określonym czasie na spotkanie z komisją rekrutacyjną. Zazwyczaj od przebiegu rozmowy zależy dalsze postępowanie w stosunku do danej osoby – odrzucenie jej kandydatury, przedstawienie oferty pracy (w przypadku dwustopniowego procesu rekrutacyjnego) lub zakwalifikowanie na kolejny etap (w przypadku ponad dwustopniowych procesów rekrutacyjnych). Stąd ważnym jest, by na rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentować się od jak najlepszej strony.

DODAJ KOMENTARZ