Title Image

Grosz do grosza…

Grosz do grosza…

Wysokość zarobków pracownika biurowego w Bytomiu, pracownik biurowy Bytom, tak jak w przypadku każdego innego zawodu nie są stałe, a zależą od szeregu różnych czynników, na które składają się:

  • wykształcenie,
  • doświadczenie,
  • staż pracy,
  • posiadane umiejętności i kwalifikacje,
  • wielkość i rodzaj firmy,
  • majętność firmy,
  • zakres obowiązków.

Na inne zarobki mogą liczyć pracownicy biurowi zatrudnieni w dużej, prężnie działającej firmie, mogącej pochwalić się rocznym obrotem na poziomie milionów złotych, na inne osoby obsługujące niewielkie biura lokalnych przedsiębiorstw prywatnych. Zarobki mogą wzrosnąć, jeśli dany pracownik biurowy posiada wykształcenie administracyjne, ekonomiczne lub zgodne z dziedziną działalności danej firmy. Znajomość języka angielskiego i umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych to już podstawa. Nikt nie zatrudni osoby, która nie ma pojęcia jak włączyć komputer czy skserować ważne dokumenty. Ponadto, w pracy biurowej przydają się również zdolności organizacyjne oraz umiejętność sporządzania podstawowej dokumentacji, takiej jak listy, wnioski, petycje czy raporty. Znajomość programów pakietu MS Office jest niezbędna.

W zależności od posiadanych kwalifikacji, wykształcenia i firmy, w jakiej pracownik biurowy jest zatrudniony, jego miesięczne zarobki mogą wynosić od 1500 do 3000 zł netto.

DODAJ KOMENTARZ