Title Image

Kursy dla przyszłych pracowników biurowych

Kursy dla przyszłych pracowników biurowych

Jak ważnym stanowiskiem pracy jest pracownik biurowy świadczy fakt, że  w wielu Urzędach Pracy, między innymi we Wrocławiu, prowadzone są warsztaty dla osób bezrobotnych z zakresu obsługi biura oraz poszerzania umiejętności i zdolności uprawniających do prawidłowego zarządzania sprawami biurowymi. Program takiego kursu obejmuje między innymi naukę podstaw działania biura, obsługę wyposażenia i urządzeń techniki biurowej, poszerzanie zdolności organizacyjnych i zaznajamianie z czynnościami związanymi z obsługą sekretariatu, organizacją obiegu dokumentów, korespondencją biurową i tworzeniem pism urzędowych. Ponadto, bezrobotni uczą się czytania i sporządzania dokumentacji handlowej, prawidłowego katalogowania dokumentów i rozliczania podróży służbowej. Przekazywana jest im także wiedza z zakresu prawidłowego zachowania na danym stanowisku pracy, autoprezentacji i kreowania pozytywnego wizerunku firmy. Ważnym elementem kursu są również zasady prowadzenia rozmów telefonicznych i obsługa klienta.

Po ukończeniu takiego kursu, każdy bezrobotny ma większe szanse na znalezienie zatrudnienia właśnie w charakterze pracownika biurowego. Jako, że z reguły na stanowisko biurowe nie jest wymagane żadne konkretne wykształcenie, niemal każdy bezrobotny może ubiegać się o pracę w biurze. Oferty pracy na stanowisko pracownika biurowego we Wrocławiu znaleźć można w lokalnej prasie, w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz pod linkiem pracownik biurowy Wrocław.

DODAJ KOMENTARZ