Title Image

Języki obce mile widziane na stanowisku pracownika biurowego

nauka języków obcych

Języki obce mile widziane na stanowisku pracownika biurowego

Ogólnie przyjęło się, że pracownicy biurowi, niezależnie od zakresu obowiązków, powinni posługiwać się językami obcymi. Nie jest to pozbawione sensu, ponieważ często przedstawiciele firm o zasięgu międzynarodowym, wysyłają swoich przedstawicieli w celach informacyjnych do  danej firmy. Dobrze byłoby, gdyby przedstawiciel organizacji potrafił się porozumieć w co najmniej kilku językach obcych.

Obligatoryjne szkolenia języków obcych

Pracownik biurowy, który zna angielski potrafi porozumieć się z większością klientów i innych osób odwiedzających biuro. Często jednak wymagania sięgają znacznie wyżej. Wówczas firma organizuje system szkoleń w formie wewnętrznej lub w porozumieniu ze szkołami językowymi w danym mieście i organizuje szkolenie dla swoich pracowników. W większości firm wygląda to jednak nieco inaczej – pracownicy otrzymują dofinansowania na dane szkolenia językowe, których pozostałą część muszą opłacić z własnej kieszeni.

Najchętniej wybieranymi do nauki językami obcymi są niemiecki, holenderski i francuski. Coraz popularniejszy staje się również język norweski i czeski. Niezbyt chętnie wybieranymi językami są rosyjski, ukraiński czy rumuński, jednak stają się one przydatne w coraz większej ilości organizacji.

DODAJ KOMENTARZ