Title Image

Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne

Aplikacja na stanowisko pracy pracownika biurowego w każdym mieście Polski, w tym Kielcach, rozpoczyna się tym samym elementem, czyli dostarczeniem dokumentów aplikacyjnych, pracownik biurowy Kielce. Od tego, jakim profesjonalizmem i rzeczowością będą cechowały się dostarczony życiorys i list motywacyjny, bardzo często zależy kwalifikacja kandydata na drugi etap rekrutacji, czyli na rozmowę kwalifikacyjną

 

Życiorys

Życiorys jest podstawowym dokumentem aplikacyjnym, stanowiącym skrót najważniejszych informacji z życia zawodowego i edukacyjnego kandydata. Powinien być on sporządzony na jednej, najwyżej dwóch stronach A4 i cechować się rzeczowością, dokładnością i minimalizmem. Aby życiorys został uznany za odpowiednio sporządzony, musi zawierać kilka istotnych elementów:

  • dane kandydata: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i telefon kontaktowy,
  • zdobyte wykształcenie: daty rozpoczęcia i zakończenia studiów od najbardziej do najmniej aktualnych,
  • doświadczenie zawodowe: daty rozpoczęcia i zakończenia stosunków pracy wraz z wykazem najważniejszych obowiązków i stanowisk pracy, poszczególne punkty umieszcza się w kolejności od najnowszych do najstarszych,
  • dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
  • języki obce,
  • zainteresowania,
  • referencje.

Zamieszczanie zdjęcia w CV nie jest wymogiem, jednak bardzo często jest mile widziane.

 

List motywacyjny

List motywacyjny stanowi uzupełnienie CV kandydata, którego celem jest udowodnienie pracodawcy, że dana osoba będzie idealnym pracownikiem w jego firmie. Długość listu motywacyjnego nie powinna przekraczać jednej strony A4. List, nawet ten wysłany drogą elektroniczną, powinien być odręcznie podpisany.

DODAJ KOMENTARZ