Strona główna   >   Oferty pracy   >   Technik prac biurowych

Technik prac biurowych

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, podkarpackie / Kolbuszowa, 2024-04-01

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
Technik prac biurowych
Miejsce pracy: Kolbuszowa
Numer: StPr/24/0165
OBOWIĄZKI:
Staż dla osoby zarejestrowanej w tut. Urzędzie i spełniającej kryteria do skierowania na ww. aktywna formę. Godz. odbywania stażu : 7:30 do 15:30. 1.Zapoznanie się z regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem Pracy obowiązującym w Muzeum.2.Zapoznanie się z obowiązkami i uprawnieniami stażysty.3.Zapoznanie się z przepisami BHP i ppoż., ochrony danych osobowych, tajemnicą służbową oraz programem stażu.4.Zapoznanie się z zasadami pracy w sekretariacie Muzeum.5.Zapoznanie się z obowiązującymi w Muzeum przepisami dotyczącymi pracy kancelaryjnej i pracy archiwum zakładowego: Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.6.Sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej, m.in. sporządzanie różnego rodzaju pism z zastosowaniem techniki komputerowej i oprogramowania do edycji tekstu.7.Porządkowanie akt w celu przekazania do archiwum zakładowego.8.Pomoc w prowadzeniu ewidencji czasu pracy.9.Udzielanie informacji telefonicznych.10.Gromadzenie i opracowywanie danych do sprawozdań, planów i rozliczeń finansowych.11.Obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych (kserokopiarki, skanera itp.)12.Wykonywanie czynności kancelaryjnych, w tym przyjmowanie i znakowanie korespondencji oraz wpisywanie do dziennika podawczego.13.Przygotowanie korespondencji do wysyłania pocztą tradycyjną i elektroniczną.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)


Wymagania dodatkowe:

Uprawnienia: Obsługa komputera (znajomość programu MS-Office)


Wymagania inne:

staranność, dokladność, sumienność, punktualność,

Miejsce pracy:

Kolbuszowa


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

Te oferty mogą Cię zainteresować!

dzisiaj

Selgros Cash&Carry

mazowieckie, Piaseczno, k. Warszawy

dzisiaj

ISS Facility Services Sp. z o.o.

mazowieckie, Warszawa

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych

podkarpackie, Ustrzyki Dolne

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

mazowieckie, Nowy Dwór Mazowiecki