Strona główna   >   Oferty pracy   >   Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych

Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, mazowieckie / Warszawa, dzisiaj

Ogłoszenie numer: 7292772, z dnia 2022-08-08

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

ogłasza konkurs o sygnaturze Kd – 111-15/2022 na wolne stanowiska stażysty

w Wydziałach orzeczniczych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

 

Ilość wolnych miejsc – 11 ( 2- umowa o pracę na czas określony, 9 - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa).

 

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Ogrodowa 51A i ul. Płocka 9/11B, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: Kd – 111-15/2022

 

Opis stanowiska

 • wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń, nakazów, wezwań, zapytań i innej korespondencji),
 • czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych,
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 • archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków.

Wymagania

 • wykształcenie – minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • znajomość techniki pracy biurowej oraz dobra znajomość pakietu MS Office Word,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • umiejętność szybkiego pisania na komputerze.

Mile widziane:

 • umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze,
 • doświadczenie w pracy biurowej,
 • znajomość ogólnych zagadnień z zakresu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podanie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ze wskazaniem sygnatury konkursu,
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje
 • oświadczenia:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie, że nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
  • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie
 • Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oferuje:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja);
 • możliwość korzystania z:
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki, zapomogi)
  • preferencyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej i karty Multisport;
  • dofinansowanie zakupu okularów i soczewek.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczeń do pobrania w formie edytowalnej znajduje się na stronie internetowej Sądu: https://mokotow.sr.gov.pl/ogloszenie-o-konkursie-kd-111-152022-na-stanowiska-stazysty-w-wydzialach-orzeczniczych,new,m2,237,241.html,1657


Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu Kd – 111-15/2022należy składać w terminie od dnia 15 lipca 2022 roku do dnia 19 sierpnia 2022 roku osobiście (Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
 • w Warszawie przy ul. Miodowej 21) bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Oddział Kadr, al. „Solidarności” 58, 00-240 Warszawa.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze i będzie składał się z trzech etapów:
  • etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  • etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera w tym szybkiego pisania oraz testu z wiedzy.
  • etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 24 sierpnia 2022 roku wraz z dokładną datą konkursu.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2022-08-05

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"

mazowieckie, Warszawa

2022-08-04

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2022-08-04

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2022-08-03

Moveo HR

śląskie, Katowice