Strona główna   >   Oferty pracy   >   Stażysta w Wydziałach i w Archiwum Ksiąg Wieczystych

Stażysta w Wydziałach i w Archiwum Ksiąg Wieczystych

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, mazowieckie / Warszawa, 2022-06-14

Ogłoszenie numer: 7050270, z dnia 2022-06-14

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty

w Wydziałach i w Archiwum Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

 


Ilość wolnych miejsc - 10 (umowa o pracę na czas określony)

 

Miejsce pracy: Warszawa, al. „Solidarności” 58, ul. Chłodna 64 przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Stażysta w Wydziałach i w Archiwum Ksiąg Wieczystych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: Kd-111-10/2022

 

Opis stanowiska

 • wykonywanie zarządzeń sędziego i referendarza sądowego,

 • czynności związane z obsługą systemów informatycznych Wydziałów Ksiąg Wieczystych;,

 • praca w Archiwum tj. wydawanie i przyjmowanie ksiąg wieczystych,

 • obsługa Sali wglądowej – przygotowywanie dokumentów na wyznaczony termin.

Wymagania

 • wykształcenie – minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • znajomość techniki pracy biurowej oraz bardzo dobra znajomość pakietu MS Office Word i Excel,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy biurowej,

 • znajomość ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podanie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ze wskazaniem sygnatury konkursu,
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje
 • oświadczenia:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie, że nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
  • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie
 • Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczeń do pobrania w formie edytowalnej znajduje się na stronie internetowej Sądu: kliknij aby pobrać oświadczenia

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja),
 • możliwość korzystania z:
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki, zapomogi)
  • preferencyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej i karty Multisport,
  • dofinansowanie zakupu okularów i soczewek.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu Kd-111-10/2022 należy składać w terminie od dnia 18 maja 2022 roku do dnia 20 czerwca 2022 roku osobiście (Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Miodowej 21) bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Oddział Kadr, al. „Solidarności” 58, 00-240 Warszawa.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze i będzie składał się z trzech etapów:
  • etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  • etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu z wiedzy.
  • etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 22 czerwca 2022 roku wraz z dokładną datą konkursu.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

małopolskie, Zakopane

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

warmińsko-mazurskie, Kruklanki

2022-07-03

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie

warmińsko-mazurskie, Mrągowo

2022-07-03

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce

małopolskie, Gdów