Strona główna   >   Oferty pracy   >   Starszy specjalista

Starszy specjalista

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, łódzkie / Brzeziny, 2023-09-13

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Brzeziny
Ogłoszenie o naborze Nr 127066

Warunki pracy

praca biurowo-administracyjna w siedzibie Komendy Powiatowej PSP                w Brzezinach,


praca w systemie codziennym w godzinach 7:30- 15:30,


praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,


narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, drukarka, skaner
i inne przedmioty biurowo-administracyjne,


wyjazdy służbowe i szkolenia,


obsługa petentów i podmiotów zewnętrznych,


budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi - praca wymaga częstego przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku – brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • obsługa sekretariatu, przyjmowanie petentów, wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych polegających na odbiorze i ewidencjonowaniu korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej, obsługa systemu EZD RP, E-PUAP,
 • prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentów zgodnie z przyjętą dla Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach „Instrukcją kancelaryjną” i „Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt”,
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji oraz prowadzenie dokumentacji z ich przebiegu,
 • realizowanie zadań z zakresu skarg, wniosków i petycji wpływających do Komendanta Powiatowego PSP w Brzezinach, prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji.
 • realizowanie zadań z zakresu opracowywania propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej, analizowanie stanu przyznanych etatów,
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej PSP w Brzezinach, spraw związanych z archiwizacją dokumentów, brakowaniem dokumentacji, prowadzenie archiwum zakładowego udostępnianiem dokumentacji oraz analizowanie potrzeb w tym zakresie,
 • ewidencjonowaniem pieczęci i stempli będących na stanie komendy,
 • przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach,
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach,
 • obsługa spraw socjalnych emerytów i rencistów Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach,
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach,
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej,
 • znajomość Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, sprawne posługiwanie się pakietem MS Office tj. edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność koordynacji prac związanych z organizacją uroczystości i imprez promocyjnych związanych z działalnością PSP (promocyjnych, informacyjnych lub edukacyjnych),
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • sumienność, dokładność, rzetelność, terminowość i samodzielność,
 • zdolność logicznego i analitycznego myślenia oraz umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w jednostkach PSP (Zarządzenie Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej),
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2023-09-29

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

pomorskie, Gdańsk

2023-09-29

Krajowa Informacja Skarbowa

mazowieckie, Płock

2023-09-27

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2023-09-20

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

wielkopolskie, Poznań