Strona główna   >   Oferty pracy   >   Starszy Specjalista w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

Starszy Specjalista w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

Polskie Koleje Państwowe S.A., małopolskie / Kraków, 2022-07-27

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista w Wydziale Ewidencji Nieruchomości
Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

 • Wydawanie uzgodnień niezbędnych do uzyskania opinii ZUD dla podmiotów zewnętrznych oraz Spółek Grupy PKP;
 • Przeprowadzanie wywiadów branżowych przy udziale Rejonów Administrowania i Utrzymania Nieruchomościami;
 • Wydawanie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla podmiotów zewnętrznych oraz Spółek Grupy PKP;
 • Wydawanie opinii do odstępstwa od warunków określonych w art. 53 ustawy transporcie kolejowym;
 • Opiniowanie korespondencji organów administracji publicznej dotyczącej wydawania decyzji administracyjnych dla inwestycji prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na gruntach PKP S.A.;
 • Współpraca z właściwymi organami administracji publicznej i sądami w zakresie pozyskiwania niezbędnej dokumentacji, w szczególności wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, odpisów z ksiąg wieczystych, itp.
 • Rozpatrywanie i przygotowanie projektów odpowiedzi na wystąpienia urzędów administracji samorządowej.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie mile widziane wyższe w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii lub budownictwa i urbanistyki;
 • Znajomość przepisów - prawo budowlane, prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o transporcie kolejowym, ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie koleje Państwowe, ustawa o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny, KPA, innych niezbędnych do realizacji powierzonych obowiązków;
 • Biegła znajomość pakietu MS Office;
 • Dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • Umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w ramach przydzielonych kompetencji;
 • Wysoka motywacja do pracy i nastawienie na wynik, zaangażowanie, samodzielność, odporność na stres.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę;
 • Dobrą lokalizację miejsca pracy;
 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny;
 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku;
 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne;
 • Wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza;
 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

POLPHARMA S.A.

pomorskie, Starogard Gdański

wczoraj

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec”

mazowieckie, Warszawa

wczoraj

Liga Obrony Kraju

wielkopolskie, Poznań