Strona główna   >   Oferty pracy   >   Starszy referent

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, małopolskie / Kraków, 2023-09-08

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 126765

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,


- praca w terenie


- praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności,


- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,


- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, f kserokopiarka, niszczarka,


 

Zakres zadań

 • prowadzi kontrolę celno-skarbową w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
 • prowadzi postępowania podatkowe w pierwszej instancji w sprawach objętych kontrolą celno-skarbową, w tym ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów
 • współpracuje przy realizacji zadań z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi KAS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego w tym: ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie Dział V. Rozdział 1. (Kontrola celno-skarbowa), ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług , ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • (Łatwość komunikacji) Konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • odporność na stres
 • umiejętność rozmowy z trudnym klientem

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2023-09-08

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2023-09-06

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

opolskie, Opole

2023-09-06

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2023-09-04

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

lubelskie, Lublin