Strona główna   >   Oferty pracy   >   Starszy referent

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, łódzkie / Łódź, 2023-03-12

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117241

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • praca przeważnie siedząca,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w budynku siedmiokondygnacyjnym,

 • budynek wyposażony w windę,

 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno- sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sprawdza pod względem merytorycznym i rachunkowym poprawność składanych w urzędzie deklaracji i informacji podatkowych – prowadzi czynności wyjaśniające z podatnikiem.
 • Sporządza wezwania lub adnotacje z wezwań telefonicznych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w deklaracji lub braku złożenia plików JPK.
 • Analizuje zasadność zwrotów, plików JPK oraz korekt deklaracji.
 • Sporządza wnioski w sprawie wszczęcia postępowania karno- skarbowego.
 • Sporządza wnioski o przeprowadzenie kontroli.
 • Zakłada, prowadzi i archiwizuje akta podatkowe.
 • Współpracuje z urzędami skarbowymi i organami ścigania.
 • Przygotowuje dane niezbędne do sprawozdawczości urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • Znajomość przepisów w zakresie prawa podatkowego i ordynacji podatkowej
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2023-03-16

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie

podkarpackie, Łańcut

2023-03-16

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

śląskie, Katowice, ul. Żelazna 9

2023-03-16

Uniwersytet Wrocławski

dolnośląskie, Wrocław, Plac Uniwersytecki 1

2023-03-15

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

pomorskie, Gdańsk