Strona główna   >   Oferty pracy   >   Starszy inspektor

Starszy inspektor

Komenda Miejska Policji w Grudziądzu, kujawsko-pomorskie / Grudziądz, 2023-08-31

Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Grudziądz
Ogłoszenie o naborze Nr 126324

Warunki pracy

praca głównie biurowa w biurze budynku głównego na 2 pietrze, brak windy,

Zakres zadań

 • sprawdza prawidłowości obsługi, eksploatacji i użytkowania obiektów podległych KMP w Grudziądzu,
 • zajmuje się planowaniem wykonywania bieżących napraw i prowadzi w tych sprawach niezbędną dokumentację,
 • wprowadza wykonawców usług na plac budowy,
 • sprawdza prawidłowości wykonywania prac remontowych, budowlanych i konserwacyjnych,
 • bierze stały udział w odbiorze prac inwestycyjnych, remontowych, konserwacyjnych, prowadzonych na terenie działania KMP w Grudziądzu,
 • zaopatruje KMP w materiały do konserwacji i utrzymania nieruchomości oraz w sprzęt medyczny,
 • wnioskuje w zakresie technicznego utrzymania nieruchomości, potrzeb remontowych, konserwacyjnych i inwestycyjnych,
 • merytorycznie opracowuje pisma, faktury i inne dokumenty związane z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości,
 • współpracuje z wydziałem merytorycznym KWP w Bydgoszczy w sprawie dokonywania naliczeń stawek podatku od zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska przez piece co, - wprowadza dane do elektronicznego systemu gospodarki odpadami BDO,
 • monitoruje terminy przeglądów obiektów budowlanych oraz okresowych przeglądów instalacji elektrycznej,
 • prowadzi książki obiektów budowlanych,
 • prowadzi ewidencję sprzętu gospodarczego i medycznego oraz sprzętu do utrzymania czystości,
 • archiwizuje dokumenty wytworzone w Referacie Administracyjno-Gospodarczym,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy biurowej w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2023-09-29

Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2023-09-28

Starostwo Powiatowe w Otwocku

mazowieckie, Otwock

2023-09-28

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

świętokrzyskie, Ostrowiec Świętokrzyski

2023-09-28

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

śląskie, Tarnowskie Góry