Strona główna   >   Oferty pracy   >   Starszy asystent

Starszy asystent

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, lubuskie / Krosno Odrzańskie, 2024-03-21

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Ogłoszenie o naborze Nr 135396

Warunki pracy

- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; budynek nie posiada windy;  narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; wyjazdy służbowe związane z tłumaczeniem.

Zakres zadań

 • przygotowywanie projektów informacji do właściwych wojewodów w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków, w zakresie wydawania zezwoleń na pobyt cudzoziemcom na terytorium RP, w celu zebrania przez organ pełnego materiału oraz wykorzystania prowadzonym postępowaniu;
 • dokonywanie sprawdzeń w systemach informatycznych SG w celu analizy i weryfikacji informacji dotyczących cudzoziemców, ubiegających się o udzielenie zezwolenie na pobyt na terytorium RP;
 • gromadzenie, modyfikowanie i przetwarzanie komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach (w systemie RAC), ubiegających się o udzielenie zezwolenia na pobyt na terytorium RP w celu aktualizacji danych i zapewnienia bieżącego przepływu informacji;
 • analiza informacji zawartych w systemie Pobyt dotyczących cudzoziemców ubiegających się o udzielenie zezwoleń na pobyt na terytorium RP w celu ujawnienia nadużyć procedur pobytowych;
 • przygotowywanie i przedstawianie przełożonemu propozycji dotyczących dalszego postępowania w sprawie (np. kontrola legalności pobytu, realizacja czynności zleconych) oraz przygotowanie korespondencji w tym zakresie do komendantów placówek SG w celu podjęcia przez uprawnienia organy SG określonych czynności;
 • prowadzenie składnicy akt cudzoziemców w celu wsparcia bieżącej pracy sekcji;
 • archiwizacja i brakowanie dokumentów wytworzonych przez sekcje;
 • utrzymanie w zakresie należącym do właściwości sekcji bieżących kontaktów telefonicznych z pracownikami urzędów wojewódzkich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub pracy biurowej
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • komunikatywność;
 • samodzielność
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość trybu postepowania administracyjnego;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

dzisiaj

POLAX EURO GROUP sp. z o.o.

mazowieckie, Warszawa

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

wielkopolskie, Konin

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

dolnośląskie, Wrocław

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

podkarpackie, Kolbuszowa