Strona główna   >   Oferty pracy   >   Starszy archiwista

Starszy archiwista

Archiwum Państwowe w Radomiu, mazowieckie / Radom, 2023-09-03

Archiwum Państwowe w Radomiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy archiwista
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 126512

Warunki pracy

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym światłem. Praca przy materiałach archiwalnych.

Zakres zadań

 • Wykonywanie czynności i prac wchodzących w zakres opracowywania materiałów archiwalnych
 • Przejmowanie materiałów archiwalnych z przedpola archiwalnego
 • Wprowadzanie oraz aktualizowanie pomocy ewidencyjno-informacyjnych w bazie ZoSIA
 • Współudział w pracach popularyzatorskich i wydawniczych, w tym przygotowywanie wystaw, wydarzeń, referatów, komunikatów, katalogów
 • Przygotowywanie materiałów archiwalnych do digitalizacji
 • Współudział w opiece nad stażystami i praktykantami
 • Współudział w czynnościach związanych z rozmieszczaniem zasobu i zabezpieczaniem jego stanu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca w obszarze kultury i edukacji
 • Znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość w zakresie zabezpieczania materiałów archiwalnych, umiejętność odczytywania rękopisów
 • język rosyjski - rozumienie tekstu pisanego
 • język niemiecki - rozumienie tekstu pisanego

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

podlaskie, Sejny

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

śląskie, Jaworzno

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

śląskie, Jaworzno

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

śląskie, Jaworzno