Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista

Specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, mazowieckie / Warszawa, 2024-05-06

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137214

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę biurową sekretariatu departamentu, w tym łączy rozmowy, przedkłada Dyrektorowi pisma do dekretacji i przekazuje zadekretowaną korespondencję, prowadzi kalendarz spotkań Dyrektora.
 • Prowadzi elektroniczną ewidencję obiegu pism wpływających i wychodzących z Departamentu (EZD).
 • Przygotowuje organizacyjnie i obsługuje protokolarnie spotkania z interesantami i gośćmi.
 • Przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom departamentu.
 • Koordynuje elektroniczny obieg pism wpływających do Departamentu oraz spraw dotyczących rejestru skarg, listów, wniosków i petycji.
 • Prowadzi sprawy i zaopatrzenia departamentu w materiały, urządzenia i sprzęt biurowy.
 • Przygotowuje pisma na zlecenie dyrektora lub jego zastępcy.
 • Koordynuje sprawy pracownicze, socjalne i administracyjne, w tym prowadzi ewidencję pracy pracowników poza normalnymi godzinami pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku realizującym zadania sekretarskie lub asystenckie


 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość struktury organizacyjnej Ministerstwa
 • Kompetencje: organizacja pracy i osiąganie rezultatów, skuteczna komunikacja, zorientowanie na klienta, wysoki poziom kultury osobistej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Te oferty mogą Cię zainteresować!

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

wielkopolskie, Leszno

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce

małopolskie, Wieliczka

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie

wielkopolskie, Złotów