Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista

Specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, mazowieckie / Warszawa, 2024-03-19

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135272

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z udziałem Prezesa GUS w konferencjach oraz seminariach naukowych; udzielaniem patronatów oraz udziałem w komitetach honorowych w celu zapewnienia terminowej realizacji zadań w tym zakresie.
 • Uczestniczy w organizowaniu posiedzeń Kolegium, narad kadry kierowniczej służb statystyki publicznej, okolicznościowych uroczystości oraz w przygotowywaniu notatek z posiedzeń i narad, w celu zapewnienia obsługi administracyjnej spotkań z udziałem Kierownictwa GUS.
 • Uczestniczy w opracowywaniu kalendarzy zajęć członków Kierownictwa GUS, kalendarzy planowanych posiedzeń, udziału w komisjach, zespołach, grupach roboczych i konferencjach poza GUS w celu zapewnienia bieżącej informacji w tym zakresie.
 • Prowadzi korespondencję związaną z delegowaniem pracowników jednostek służb statystyki publicznej do udziału w komisjach, zespołach i grupach roboczych powołanych przez inne niż GUS organy administracji rządowej w celu zapewnienia udziału przedstawicieli GUS w pracach gremiów międzyresortowych.
 • Uczestniczy w prowadzeniu informatycznego systemu Kontroli Wykonywania Poleceń (KWP) – wprowadzaniu poleceń, przygotowywaniu okresowych raportów w celu dostarczenia bieżącej informacji Kierownictwu GUS o realizacji poleceń nałożonych na komórki i jednostki statystyki publicznej.
 • Prowadzi wykaz wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom służb statystyki publicznej i innym osobom i instytucjom w celu uhonorowania osób zasłużonych dla statystyki publicznej oraz ewidencję nadanych odznaczeń.
 • Zastępuje, w czasie nieobecności, pracowników sekretariatów członków Kierownictwa GUS i Gabinetu Prezesa w celu skutecznej realizacji zadań Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dzielenie się wiedzą
 • Orientacja na klienta/ interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy w administracji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2024-04-17

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

małopolskie, Kraków

2024-04-16

BIURO POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

mazowieckie, Warszawa

2024-04-16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

mazowieckie, Warszawa, ul. Zaruskiego 4

2024-04-15

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

łódzkie, Łódź