Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista

Specjalista

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie, mazowieckie / Warszawa, 2023-09-19

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127281

Warunki pracy

Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Budynek jest klimatyzowany.


Praca administracyjno-biurowa.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty stanowisk merytorycznych w obszarze udostępniania infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej.
 • Bierze udział w postępowaniach administracyjnych w zakresie zgodności postanowień regulaminów sieci oraz regulaminów obiektów infrastruktury usługowej z przepisami z zakresu kolejnictwa.
 • Rozpatruje skargi na dostęp do infrastruktury kolejowej.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi UTK w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych i przygotowania wspólnych wystąpień w celu wypracowania wspólnego merytorycznego stanowiska.
 • Przygotowuje materiały w ramach współpracy Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego (IRG-Rail) oraz innych spotkań międzynarodowych.
 • Opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych oraz dokumentów z zakresu regulacji transportu kolejowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość rozdziałów 1-3, 6-6b ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz w zakresie pakietu MS Office
 • Umiejętność redagowania projektów pism
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2023-09-22

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

pomorskie, Gdańsk

2023-09-20

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

wielkopolskie, Poznań

2023-09-15

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

mazowieckie, Warszawa, biuro w centrum Warszawy