Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, wielkopolskie / Poznań, 2023-09-07

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 126724

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku.
Zagrożenie korupcją.
W wyjątkowych sytuacjach praca w godzinach nadliczbowych.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję materiałów niejawnych dla komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w oparciu o odpowiednie przepisy.
 • Przyjmuje i wysyła korespondencję niejawną dla komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
 • Kontroluje prawidłowość oznaczania i obiegu dokumentów niejawnych będących na stanie funkcjonariuszy i pracowników komórek i jednostek organizacyjnych KWP w Poznaniu.
 • Sporządza wykazy materiałów niejawnych będących na stanie policjantów i pracowników komórek i jednostek organizacyjnych KWP w Poznaniu.
 • Kontroluje prawidłowość zakwalifikowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządza spisy akt przekazywanych do archiwum i protokołów brakowania akt.
 • Udziela instruktażu i informacji w sprawach spornych związanych z obiegiem, brakowaniem i archiwizacją dokumentów niejawnych w jednostkach organizacyjnych i terenowych Policji.
 • Prowadzi inwentaryzację materiałów niejawnych oraz informatycznych nośników danych.
 • Realizuje czynności zdawczo-odbiorcze materiałów niejawnych jednostek i komórek organizacyjnych Policji woj. wielkopolskiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajoność przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Dobra znajoność obsługi komputera w tym pakietów Office.
 • Dyspozycyjność (w razie koniecznośći praca w godzinach nadliczbowych)
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Ściśle tajne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów związanych z obsługą kancelarii tajnej.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2023-09-22

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

pomorskie, Gdańsk

2023-09-20

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

wielkopolskie, Poznań

2023-09-19

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

mazowieckie, Warszawa