Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista

Specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi, łódzkie / Łódź, 2023-03-10

Komenda Miejska Policji w Łodzi
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117054

Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno - biurowym, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • wykonuje sprawdzenia do prowadzonych przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Łodzi zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających oraz wobec kontrolnych postępowań sprawdzających wobec funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • prowadzi i aktualizuje ewidencję osób, które otrzymały poświadczenia bezpieczeństwa, zaświadczenia o odbytym szkoleniu z ochrony informacji niejawnych oraz którym wydano upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone",
 • przygotowuje upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” dla kandydatów do pracy oraz innych osób mających wykonywać czynności zlecone dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • prowadzi akta postępowań sprawdzających oraz przygotowuje je do archiwizacji,
 • przestrzega ustawowych terminów przy dokonywaniu weryfikacji osób, którym Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Łodzi prowadzi kolejne postępowania sprawdzające,
 • aktualizuje ewidencję etatów funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • przygotowuje do zatwierdzenia poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu z ochrony informacji niejawnych,
 • informuje Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Łodzi lub jego zastępcę o zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji niejawnych w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność argumentowania,
 • rzetelność i dokładność,
 • asertywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność współpracy.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

dzisiaj

Warszawski Uniwersytet Medyczny

mazowieckie, Warszawa

wczoraj

Poczta Polska S.A.

wielkopolskie, Poznań, ul. Kościuszki 77

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

dolnośląskie, Wrocław

2023-03-28

Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie

mazowieckie, Warszawa