Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista

Specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, mazowieckie / Warszawa, 2023-01-02

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112997

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Na stanowisku występuje czynnik związany z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżury) oraz permanentną obsługą klientów zewnętrznych. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


pracy: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Obsługuje sekretariat w zakresie kancelaryjno-biurowym
 • Prowadzi obsługę administracyjno-gospodarczą sekretariatu tj. wnioskuje o artykuły biurowe pobierane z magazynu KPRM oraz wizytówki i pieczątki, zgłasza problemy i awarie sprzętu komputerowego i innych urządzeń przenośnych
 • Prowadzi terminarz spotkań, narad lub konferencji z udziałem członka Kierownictwa, w tym rejestr delegacji
 • Obsługuje pod względem organizacyjno-recepcyjnym spotkania z interesantami i gośćmi
 • Przyjmuje i rejestruje w programie komputerowym korespondencję przychodzącą zgodnie z wymogami Instrukcji Kancelaryjnej KPRM i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt KPRM oraz rozsyła korespondencję zgodnie z dekretacją członka Kierownictwa
 • Wykonuje czynności na stanowisku do obsługi materiałów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w sekretariacie, w tym rejestruje i przechowuje korespondencję „zastrzeżoną” wpływającą do członka Kierownictwa w celu zapewnienia tajemnicy służbowej tej korespondencji oraz rozlicza się z niej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Kancelarii
 • Sporządza i redaguje pisma
 • Przechowuje kopie pism wychodzących, akt spraw, przygotowuje i przekazuje przechowywaną dokumentację członka Kierownictwa do Archiwum Rady Ministrów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi kancelaryjno-biurowej
 • Wiedza w zakresie: zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Te oferty mogą Cię zainteresować!

  wczoraj

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

  śląskie, Pszczyna

  wczoraj

  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

  podkarpackie, Jarosław

  wczoraj

  Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie

  mazowieckie, Gostynin

  wczoraj

  Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

  pomorskie, Człuchów