Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista

Specjalista

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, wielkopolskie / Kępno, 2022-10-30

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kępno
Ogłoszenie o naborze Nr 109485

Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno – biurowym w siedzibie urzędu w jednozmianowym systemie codziennym w godz. 7.30 – 15.30,


oświetlenie naturalne i sztuczne,


obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,


narzędzia i materiały pracy- komputer, kserokopiarka, drukarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe,


stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku,


obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, występują utrudnienia dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach – brak windy. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego,
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,
 • nadzór nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym tzn. rozliczanie zużycia paliwa, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • analiza stanu technicznego strażnicy,
 • obsługa dokumentów w systemie „Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją”,
 • obsługa programu: Progman – Wyposażenie, Magazyn, oraz Płatnik
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendy,
 • właściwe przechowywanie i archiwizacja dokumentacji płacowej i list płac
 • prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • obsługa kasowa komendy powiatowej i sporządzanie raportów kasowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjno – biurowych w administracji publicznej MSW.
 • znajomość przepisów: ustawa o PSP, ustawa o służbie cywilnej, kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość zasad obiegu dokumentów w administracji,
 • obsługa dokumentów w systemie „Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją”,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • obsługa programu: Progman – Wyposażenie, Magazyn, oraz Płatnik
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków, samodzielność, obowiązkowość,
 • wysoka kultura osobista, sumienność, rzetelność, i odpowiedzialność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • prawo jazdy kat. B

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2022-11-25

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2022-11-23

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

dolnośląskie, Wrocław

2022-11-22

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

mazowieckie, Warszawa, ul. Żelazna 59A