Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista

Specjalista

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, mazowieckie / Warszawa, 2022-06-12

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 100682

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • Praca przy oświetleniu mieszanym,

 • Zagrożenie korupcją,

 • Zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi,

 • Brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych,

 • Brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

 • Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, występują bariery wejścia na parter - schody.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów i sprzętu techniki policyjnej, rejestr napraw i usług serwisowych, sporządza i rejestruje dokumenty przychodowo-rozchodowe,
 • Sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty finansowe związane z ponoszonymi kosztami z tytułu zakupu materiałów i sprzętu techniki policyjnej, napraw i usług serwisowych,
 • Sporządza w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentację w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu materiałów i sprzętu techniki policyjnej, napraw i usług serwisowych o wartości zamówienia określonej według odrębnych przepisów,
 • Przygotowuje wnioski wraz ze specyfikacją warunków zamówienia publicznego na zakup materiałów i sprzętu techniki policyjnej, napraw i usług serwisowych przy określeniu przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej zamówienia,
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowej w zakresie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na zakup materiałów i sprzętu techniki policyjnej, napraw i usług serwisowych,
 • Przygotowuje dokumentację związaną z realizacją umów dotyczących zakupu materiałów i sprzętu techniki policyjnej, napraw i usług serwisowych oraz koordynuje dostawy materiałów i sprzętu techniki policyjnej,
 • Sporządza dokumentację planistyczną, analityczną i sprawozdawczą w zakresie zużycia materiałów i sprzętu techniki policyjnej, napraw i usług serwisowch,
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych, planu potrzeb finansowych i materiałowych, w tym szacuje wartość zamówienia,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 1,5 roku w administracji publicznej
 • Bardzo dobra znajomość ustaw: Prawo Zamówień Publicznych w zakresie: Działu I, II, III, IV i VII, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie podstawowych pojęć,
 • Umiejętność: obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • Umiejętność : pracy w zespole

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

mazowieckie, Warszawa, ul. Żelazna 59 A

2022-06-23

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mazowieckie, Warszawa

2022-06-23

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mazowieckie, Warszawa

2022-06-23

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mazowieckie, Warszawa