Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

Specjalista w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

Polskie Koleje Państwowe S.A., pomorskie / Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2-4, 2022-12-26

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista w Wydziale Ewidencji Nieruchomości
Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2-4

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny_a za:


Prowadzenie spraw związanych z ewidencją środków trwałych gr. 0, 1, 2 obejmujących teren województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie:
 • Ewidencjonowania, raportowania oraz porządkowania danych w systemie SAP RE,
 • Przypisywania środków trwałych do działek,
 • Sporządzania Protokołu przyjęcia SMT na ewidencję oraz zdjęcia SMT z ewidencji,
 • Prowadzenia spraw związanych z obrotem środkami trwałymi,
 • Uzgadniania dokumentów księgowych w systemie FIKOD, opisu i merytorycznej kontroli dokumentów księgowych związanych z realizacja zadań,
 • Sporządzania wniosków o założenie zleceń kontrolingowych,
 • Ustalania zakresu rzeczowego mienia przewidzianego do obrotu, w szczególności do przekazywania informacji o znajdujących się w ewidencji składnikach majątkowych składających się na zbywalną nieruchomość oraz doprowadzenie do zgodności pomiędzy ewidencją a stanem faktycznym zbywanego majątku w uzgodnieniu z właściwym terytorialnie dla nieruchomości Rejonem Administrowania i Utrzymania Nieruchomości,
 • Prowadzenia bazy dworców (czynne i nieczynne) oraz bazy danych obiektów zabytkowych,
 • Rozpatrywania i przygotowania projektów odpowiedzi na wystąpienia urzędów administracji samorządowej.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia wyższego,
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • Praktycznej znajomości przepisów z zakresu klasyfikacji środków trwałych oraz ustaw o: podatkach i opłatach lokalnych, gospodarce nieruchomościami, ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, transporcie kolejowym, komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie koleje Państwowe oraz prawa budowlanego,
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook),
 • Znajomość systemu SAP będzie dodatkowym atutem,
 • Dobrej organizacji pracy własnej i samodzielności w działaniu w ramach przydzielonych kompetencji,
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych, komunikatywności oraz umiejętności współpracy w zespole.

Co możemy Ci zaoferować?

 • Umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pracę w firmie z bogatymi tradycjami,
 • Dobrą lokalizację miejsca pracy (ul. Dyrekcyjna 2-4),
 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku,
 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne,
 • Dzień wolny z okazji Dnia Kolejarza,
 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Te oferty mogą Cię zainteresować!