Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

Specjalista w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

Polskie Koleje Państwowe S.A., śląskie / Katowice, 2022-08-11

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista w Wydziale Ewidencji Nieruchomości
Miejsce pracy: Katowice

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny_a m.in. za:

 • Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz z innych opłat z tym związanych (deklaracje podatkowe i ich korekty, prowadzenie i przygotowanie do księgowania umów podatkowych w systemie SAP RE),
 • Prowadzenie działań w zakresie optymalizacji zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości,
 • Prowadzenie umów PUWG w systemie SAP ERP,
 • Współpracę z właściwymi organami administracji publicznej i sądami w zakresie pozyskiwania niezbędnej dokumentacji (wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, odpisów z ksiąg wieczystych),
 • Rozpatrywanie i przygotowanie projektów odpowiedzi na wystąpienia urzędów administracji samorządowej,
 • Współpracę z rzeczoznawcami majątkowymi dokonującymi wyceny nieruchomości (zlecenia wykonania wyceny nieruchomości, przygotowanie umowy o wykonanie operatu, weryfikacja poprawności operatów, protokolarne potwierdzenie wykonania zgodnie z zamówieniem),
 • Wnioskowanie do Biura Finansów i Rachunkowości o wystawienie faktur,
 • Uzgodnienie dokumentów księgowych w systemie FiKOD - opis i merytoryczna kontrola dokumentów księgowych związanych z realizacją zadań Wydziału.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Wykształcenia wyższego,
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • Praktycznej znajomości przepisów dotyczących klasyfikacji środków trwałych,
 • Znajomości zagadnień z zakresu podstaw księgowości i rachunkowości, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gospodarki nieruchomościami, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, postępowania administracyjnego i prawa cywilnego oraz prawa budowlanego,
 • Biegłej obsługi komputera i pakietu Microsoft Office,
 • Dobrej organizacji pracy własnej,
 • Komunikatywności, umiejętności pracy w zespole, odporności na trudne sytuacje zawodowe.

Co możemy ci zaoferować?

 • Umowę o pracę na zastępstwo,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pracę w firmie z bogatymi tradycjami,
 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku,
 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne,
 • Wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2022-08-15

Polskie Koleje Państwowe S.A.

wielkopolskie, Poznań

2022-08-11

PGE Dystrybucja S.A.

mazowieckie, Siedlce, ul. Piłsudskiego 100/102