Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista w Archiwum

Specjalista w Archiwum

Uniwersytet Wrocławski, dolnośląskie / Wrocław, plac Uniwersytecki 1, 2023-09-15


Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty
w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego

Specjalista w Archiwum
Miejsce pracy: Wrocław, plac Uniwersytecki 1
Nr ref.: specjalista99.AUW

Nazwa stanowiska: specjalista (pełniący funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych)

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba etatów: 1

 

Zakres obowiązków
 • Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i stosowaniem przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Uniwersytecie Wrocławskim.
 • Nadzór merytoryczny nad filiami Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Aktualizacja Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz konsultowanie i przygotowywanie niezbędnych zmian w obowiązujących przepisach wewnętrznych.
 • Nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w jednostkach Uczelni, kompletowaniem i przechowywaniem dokumentacji papierowej oraz pomoc merytoryczna przy przygotowaniu akt do przekazania do archiwum lub brakowania.
 • Cykliczne szkolenie pracowników uczelni w zakresie prawidłowego postępowania z dokumentacją od momentu wpływu do momentu przechowywania akt spraw zakończonych i przygotowania dokumentacji, celem przekazania do Archiwum UWr lub brakowania.
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych i wytycznych dotyczących wykonywania czynności kancelaryjnych oraz umieszczanie ich na platformie e-learningowej i stronie internetowej Uczelni.
 • Podejmowanie innych, niezbędnych działań usprawniających obieg dokumentacji zarówno papierowej jak i elektronicznej w Uczelni.
 • Udział w zespołach roboczych dotyczących wdrażania i funkcjonowania EZD oraz innych systemów teleinformatycznych, a także obiegu dokumentacji papierowej i elektronicznej w Uczelni.
 • Ścisła współpraca z Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego i Archiwum Państwowym we Wrocławiu w zakresie określania właściwego postępowania z dokumentacją.
 • Informowanie Dyrektora Generalnego i Dyrektora Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego o stwierdzonych nieprawidłowościach i problemach związanych z wykonywaniem czynności kancelaryjnych w Uczelni.
Wymagania konieczne
 • Wykształcenie wyższe magisterskie.
 • Minimum 4-letni staż pracy.
 • Znajomość przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów kancelaryjno-archiwalnych Uczelni.
 • Zdolności komunikacyjne, interpersonalne i organizacyjne.
Wymagania pożądane
 • Udokumentowany staż pracy w uczelni wyższej/administracji publicznej.
 • Doświadczenie w pracy w archiwum, składnicy akt lub na stanowisku koordynatora czynności kancelaryjnych.
 • Znajomość systemów teleinformatycznych klasy EZD.
 • Doświadczenie w zarządzaniu dokumentacją jednostki, w tym w obszarze archiwizacji.
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, instruktaży dla pracowników.
 • Znajomość języka angielskiego/niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
 • Duża asertywność i samodzielność w działaniu.
Oferujemy
 • Zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni.
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”.
 • Możliwość skorzystania z karty multisport.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej.
 • Dofinansowanie wypoczynku.
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci.
 • Preferencyjne pożyczki.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

zachodniopomorskie, Wałcz

2023-09-29

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

świętokrzyskie, Dwikozy

2023-09-29

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

małopolskie, Nowy Targ

2023-09-29

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

małopolskie, Zakopane