Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista / Starszy specjalista w Wydziale Leczenia za Granicą w Dziale Zwrotu Kosztów w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Specjalista / Starszy specjalista w Wydziale Leczenia za Granicą w Dziale Zwrotu Kosztów w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Centrala NFZ, mazowieckie / Warszawa, 2023-01-17

Specjalista / Starszy specjalista

w Wydziale Leczenia za Granicą

w Dziale Zwrotu Kosztów

w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

 

Numer ogłoszenia: DWM/22/216

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert 24.01.2023 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • współpraca z krajowymi punktami kontaktowymi do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej innych państw członkowskich UE lub EOG oraz z Komisją Europejską w zakresie realizacji przepisów dyrektywy 2011/24/UE;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych publikowanych na portalu Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej;
 • udzielanie informacji, o których mowa w art. 97a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach pełnienia funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej;
 • kontrola merytoryczna not księgowych wystawionych przez oddziały wojewódzkie Funduszu z tytułu zwrotu kosztów świadczeń, o którym mowa w art. 42b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w celu dokonywania przez Biuro Księgowości płatności na rzecz oddziałów;
 • opracowywanie wkładów do odpowiedzi na skargi wniesione do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych na decyzje Prezesa i skargi kasacyjne wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz projektów decyzji w sprawie zwrotu kosztów świadczeń, o którym mowa w art. 42b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe
 • Lata pracy zawodowej:
 • Stanowisko specjalisty:
  • minimum 3 lata pracy zawodowej
 • Stanowisko starszego specjalisty:
  • minimum 4 lata pracy zawodowej

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; staż pracy należy potwierdzić świadectwami pracy/ zaświadczeniem o zatrudnieniu/ aktualnym wyciągiem z CEIDG.)


Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów rozdziału 2A ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2;
 • znajomość na poziomie zaawansowanym obsługi pakietu MS Office, w tym w szczególności programu MS Excel;
 • umiejętność analizy i formułowania wniosków;
 • umiejętność redagowania tekstów urzędowych;
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej;
 • łatwość przyswajania wiedzy.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.


Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie

mazowieckie, Gostynin

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

podlaskie, Łomża

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie, Ełk

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

wielkopolskie, Gniezno