Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów Sekcji Wdrażania

Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów Sekcji Wdrażania

Staff Partners, mazowieckie / Warszawa, 2022-06-18

Aktualnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów Sekcji Wdrażania
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: SPC/SW/2022x2
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Prowadzenie prac z zakresu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock, poddziałania 2.5 Programy Akceleracyjne):
  • weryfikacja i zatwierdzanie zmian do umów o dofinansowanie i sporządzanie aneksów i zmian do umów, przygotowanie wypowiedzeń umów,
  • prowadzenie od strony merytorycznej i finansowej wyznaczonych umów zawartych z beneficjentami,
  • kontrola merytoryczna sprawozdań beneficjentów oraz wniosków o płatność,
  • przygotowywanie interpretacji i wyjaśnień dotyczących zakresu wdrażanego poddziałania,
  • współpraca z beneficjentami w tym:
  • organizacja i udział w spotkaniach dla wnioskodawców i beneficjentów/ grantobiorców,
  • bieżące wyjaśnianie zgłaszanych problemów związanych z wdrażaniem projektów.
 • Prowadzenie prac z zakresu instrumentów finansowych, w tym Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji, Działanie 3.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, funduszy pożyczkowych, poręczeniowych w ramach SPO WKP 1.2.
  • prowadzenie i monitorowanie umów pożyczki, w tym przyjmowanie i weryfikacja zabezpieczeń,  weryfikacja sprawozdań, rozliczania spłat pożyczki,
  • weryfikacja i zatwierdzanie zmian zgłaszanych przez pożyczkobiorców do umów pożyczki,
  • wypowiadanie umów i prowadzenie spraw związanych z windykacją należności,
  • weryfikacja i monitoring składanych sprawozdań funduszy, wprowadzanie zmian do regulaminów, monitoring umów.
Wymagania:
 • Wykształcenie: ukończone studia wyższe
 • Doświadczenie zawodowe w branży finansowej lub obsłudze programów finansowanych z funduszy UE: min. 2 lata
 • Poziom znajomości zagadnień z zakresu finansów i bankowości, w tym udzielania pożyczek, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, analiza finansowa przedsiębiorstw – dobry

  lub

 • Poziom znajomości zagadnień z zakresu zasad funkcjonowania Funduszy Europejskich, Znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - dobry
 • Poziom znajomości języka obcego - j. angielski co najmniej komunikatywny
 • Poziom obsługi programów komputerowych: MS Office bardzo dobry
Wymagania pożądane:
 • Wykształcenie: ukończone studia wyższe na wydziale ekonomii, prawa.
 • Doświadczenie zawodowe w branży finansowej: min. 5 lat

  lub

 • Doświadczenie zawodowe w pracy w IZ, IP lub IW Programy Operacyjne lub RPO, związanej z wdrażaniem lub rozliczaniem projektów: min. 3 lata
 • Poziom znajomości zagadnień z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zaawansowany.
 • Poziom znajomości Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - zaawansowany.
 • Umiejętności analizy dokumentów o charakterze prawnym;
 • Poziom znajomości języka obcego: j. angielski zaawansowany
 • Poziom obsługi programów komputerowych: SL2024 - dobry
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności
 • pracę w pełnym wymiarze godzin
 • szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania a także o możliwości wycofania zgody”.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.

mazowieckie, Warszawa, Browary Warszawskie

wczoraj

Polskie Koleje Państwowe S.A.

dolnośląskie, Wrocław

wczoraj

Polskie Koleje Państwowe S.A.

mazowieckie, Warszawa

wczoraj

GENERAL PROPERTY SP. Z O.O.

małopolskie,