Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista/ Starszy specjalista/ Główny specjalista, w Wydziale Projektów Drogowych IV, w Departamencie Projektów Drogowych

Specjalista/ Starszy specjalista/ Główny specjalista, w Wydziale Projektów Drogowych IV, w Departamencie Projektów Drogowych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, mazowieckie / Warszawa, 2023-03-27

Ogłoszenie o rekrutacji
na stanowisko:
Specjalista/ Starszy specjalista/ Główny specjalista, w Wydziale Projektów Drogowych IV, w Departamencie Projektów Drogowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 9/2023

Dołącz do CUPT!
Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy.
Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną
Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.
U nas możesz pracować z domu w formie pracy zdalnej (telepracy) w formule 50/50.


Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT> KARIERA> Benefity i udogodnienia.


Podstawowe obowiązki:

 • Prowadzenie spraw w zakresie wdrażania i realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz innych programów i instrumentów wdrażanych przez CUPT.
 • Organizacja konkursu, monitorowanie procesu naboru, przygotowania i realizacji projektów.
 • Przygotowywanie pre-umów, umów o dofinansowanie i aneksów do umów.
 • Ocena i weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów.
 • Weryfikacja i rozliczanie wniosków o płatność.
 • Współpraca z beneficjentami oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie projektów drogowych.
 • Udział w wizytach monitoringowych projektów oraz monitorowanie wydanych zaleceń i rekomendacji.
 • Wprowadzanie danych na potrzeby Wewnętrznych Systemów Obsługi Projektów CUPT (WSOP,AXIOM), Centralnego Systemu Teleinformatycznego, systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie min. 12 miesięcy na stanowisku związanym z wdrażaniem projektów współfinansowanych z udziałem funduszy UE.
 • Staż pracy: minimum 2 lata na stanowisko Specjalisty/Starszego specjalisty, minimum 3 lata na stanowisko Głównego specjalisty

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość procedur oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w tym podstawowych aktów prawnych dot. wdrażania funduszy UE.
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook).
 • Umiejętność sporządzania pism służbowych: notatek, sprawozdań, analiz.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętności analizy i interpretacji danych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:

 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie)

Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy."

................................................

Podpis kandydata do pracy

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.

................................................

Podpis kandydata do pracy

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania:

 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Termin składania Aplikacji upływa w dniu 03/04/2023 r.


Te oferty mogą Cię zainteresować!

dzisiaj

Warszawski Uniwersytet Medyczny

mazowieckie, Warszawa

wczoraj

Poczta Polska S.A.

wielkopolskie, Poznań, ul. Kościuszki 77

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

dolnośląskie, Wrocław

2023-03-28

Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie

mazowieckie, Warszawa