Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista / Specjalistka w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych

Polskie Koleje Państwowe S.A., wielkopolskie / Poznań, 2023-11-08

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych
Miejsce pracy: Poznań
Zakres czynności
 • Prowadzenie ewidencji dokumentacji geodezyjnej dot. m.in. map, osnów, ewidencji gruntów, profilu podłużnego linii przekazywanych do zasobu ośrodka
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie operatów pomiarowych
 • Prowadzenie map przeglądowych osnowy poziomej i wysokościowej
 • Współpraca z państwowymi ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • Opracowywanie i redagowanie map numerycznych i klasycznych terenów stacji  i szlaków kolejowych na podstawie przyjętych do zasobu KODGiK dokumentacji  z prac geodezyjnych i kartograficznych
Wymagania:
 • Wykształcenie z zakresu Prawa i Administracji
 • Znajomość aktualnych przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu postępowania administracyjnego, o księgach wieczystych i hipotece, Kodeksu cywilnego w zakresie praw rzeczowych i zobowiązaniowych
 • Łatwość komunikacji, umiejętność argumentowania i redagowania pism
Oferujemy:
 • Pracę na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
 • Stabilizację- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza
 • Szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
 • Rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
 • Atmosferę- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2023-11-17

MONNARI TRADE S.A.

łódzkie, Łódź, ul. Rzgowska 30