Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista / Specjalistka w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

Polskie Koleje Państwowe S.A., małopolskie / Kraków, dzisiaj

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:
Specjalista / Specjalistka w Wydziale Ewidencji Nieruchomości
Miejsce pracy: Kraków
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:
 • Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym (z obszaru woj. świętokrzyskiego); sporządzanie deklaracji podatkowych i ich korekt,
 • Przygotowanie do księgowań umów podatkowych w systemie SAP RE,
 • Prowadzenie działań w zakresie optymalizacji zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości,
 • Współpracę z właściwymi organami administracji publicznej, z Centralą PKP S.A., innymi Biurami i Wydziałami oraz Rejonami Administrowania i Utrzymania Nieruchomości,
 • Rozpatrywanie pism i przygotowanie projektów odpowiedzi na wystąpienia urzędów administracji samorządowej,
 • Ewidencjonowanie i porządkowanie dokumentów oraz właściwe ich zabezpieczanie i archiwizowanie,
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego zgodnych z rodzajem wykonywanej pracy i posiadanych kwalifikacji.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia wyższego o profilu administracyjnym, ekonomicznym lub pokrewnym,
 • Znajomości ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz ordynacji podatkowej,
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • Znajomości programu SAP RE,
 • Dobrej organizacji pracy, terminowości i sumienności,
 • Dokładności i systematyczności w wykonywaniu swoich obowiązków,
 • Umiejętności pracy w zespole, umiejętności analitycznych oraz umiejętności interpretacji i korzystania z przepisów prawa.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na czas zastępstwa,
 • Stabilizację - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Te oferty mogą Cię zainteresować!