Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mazowieckie / Warszawa, 2022-06-30

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DRR/66/22

Stanowisko pracy ds. obsługi mechanizmów na rynkach zwierzęcych i interwencyjnych

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie i aktualizacja książek procedur oraz zasad realizacji procesów w zakresie obsługi wniosków składanych przez uczestników mechanizmów WPR:
  • związanych z działaniami interwencyjnymi mającymi na celu stabilizację rynków
   w sektorach hodowlanych oraz szczególne środki wspierania rynku mleczarskiego,
  • związanych z dopłatami do przechowywania oraz interwencyjnych zakupów
   i sprzedaży produktów rolnych, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa,
  • związanych z administrowaniem obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (towary z grupy non-aneks I);
 • opracowywanie i aktualizacja warunków uczestnictwa beneficjentów w mechanizmach WPR będących w kompetencjach Wydziału;
 • identyfikacja problemów powstałych w trakcie realizacji zadań związanych z wdrożeniem działań oraz formułowanie propozycji ich rozwiązania, w tym propozycji zmian do procedur;
 • współdziałanie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie realizacji zadań delegowanych będących w kompetencji Wydziału;
 • monitoring i opiniowanie aktów prawnych, proponowanie zmian w obowiązujących aktach prawa krajowego i wspólnotowego oraz bieżąca interpretacja przepisów prawa zgodnie z pojawiającymi się potrzebami w ramach ww. mechanizmów wdrażanych przez Departament;
 • przeprowadzanie wizytacji w biurach powiatowych ARiMR, oddziałach regionalnych ARiMR oraz KOWR w zakresie poprawności obsługi wniosków w ramach mechanizmów wdrażanych przez Departament.

 

Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe;
 • udokumentowany co najmniej roczny staż pracy;
 • doświadczenie zawodowe powyżej roku w instytucjach związanych z obsługą programów finansowanych z udziałem funduszy Unii Europejskiej w zakresie przygotowywania i/lub kontroli stosowania procedur, rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach programów wdrażanych z wykorzystaniem środków finansowych UE lub 2 lata doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej/organach jednostek samorządu terytorialnego;
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office).
Wymagania pożądane:
 • preferowane kierunki wykształcenia: rolnictwo, administracja, zarządzanie, ekonomia lub pokrewne do powyższych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętności samodzielnego formułowania pism urzędowych;
 • doświadczenie w zakresie opracowywania założeń do budowy systemów informatycznych;
 • systematyczność i dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • analityczne myślenie, odpowiedzialność, samodzielność;
 • dobra organizacja pracy;
 • dyspozycyjność pracownika.


Te oferty mogą Cię zainteresować!

2022-06-30

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mazowieckie, Warszawa

2022-06-30

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mazowieckie, Warszawa

2022-06-30

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mazowieckie, Warszawa

2022-06-27

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

mazowieckie, Warszawa, ul. Żelazna 59 A