Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista ds. kontaktów z klientami

Specjalista ds. kontaktów z klientami

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., mazowieckie / Warszawa, 2023-11-16

Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy! Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Biura Zarządu jako:

Specjalista ds. kontaktów z klientami
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2023/147
Będziesz odpowiadać za:
 • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • opracowywanie odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej lub decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej,
 • opracowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • przyjmowanie zgłoszeń w formie pisemnej, telefonicznej, osobistej lub elektronicznej,
 • ewidencję skarg, wniosków, sygnałów, pochwał i zgłoszeń interwencyjnych nadesłanych do Spółki i ich kwalifikację,
 • przeprowadzanie wspólnie z merytorycznymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Spółki postepowań wyjaśniających,
 • zabezpieczenie danych osobowych i adresowych pasażera/ zgłaszającego w formie przyjętej w  Spółce,
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań z zakresu zgłoszeń dla Zarządu, Zarządu Transportu Miejskiego oraz na potrzeby innych instytucji i organów,
 • archiwizację wpływających zgłoszeń i wysyłanych odpowiedzi do klientów i ZTM, zgodnie z  obowiązującymi w Spółce przepisami,
 • opracowywanie projektów rekomendacji w zakresie poprawy obsługi i zmniejszenia liczby zgłoszeń w oparciu o analizy porównawcze, na podstawie konsultacji z kierującymi właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki,
 • opracowanie projektów zarządzeń, procedur, wytycznych i poleceń służbowych w zakresie działalności zespołu.
Czeka na Ciebie:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa (przewidywany czas ok. roku),
 • praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00,
 • możliwość wykupienia pakietu prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych,
 • bilet na przejazdy całą warszawską komunikacją miejską za jedyną złotówkę rocznie dla Ciebie i Twoich dzieci oraz dofinansowanie do biletów w wysokości 50% dla osób spoza Warszawy,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania),
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (dofinansowujemy studia – nawet do 80% kosztów),
 • możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego w 100% finansowanej przez Spółkę,
 • podwyższone do 4% wpłaty do PPK,
 • zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe.
A od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego humanistycznego, administracyjnego lub ekonomicznego,
 • przynajmniej 3 lat doświadczenia w obsłudze klienta (w tym skarg i wniosków),
 • znajomości ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz zasad techniki prawodawczej,
 • umiejętności obsługi programów z pakietu MS Office na poziomie bardzo dobrym,
 • rzetelności i dokładności w realizacji powierzonych zadań,
 • zaangażowania w wykonywane obowiązki,
 • umiejętności organizacji pracy własnej,
 • gotowości do podjęcia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa.
Przesyłając CV tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dla potrzeb niezbędnych dla obecnego procesu rekrutacji.

Zgoda obejmuje przetwarzanie Twoich danych osobowych zawierających się w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym, innych niż te, które zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem RODO) informujemy, że:
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Tramwaje Warszawskie z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dane kontaktowe: tel. 22 534 43 30, adres poczty elektronicznej: tw@tw.waw.pl;
 • W Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: tel. 22 526 68 90, adres poczty elektronicznej: abi@tw.waw.pl;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w celu rekrutacji pracowników na podstawie art. 6 ust 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego określonego przepisami prawa) Rozporządzenia RODO, a dla danych innych niż wymagane przepisami prawa na podstawie lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) Rozporządzenia RODO;
 • Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom/odbiorcom;
 • Administrator nie przewiduje przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od daty ich otrzymania chyba, że zgoda na ich przetwarzanie zostanie wcześniej cofnięta;
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne; posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając informację na adres e-mail: pracatw@tw.waw.pl;
 • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Masz prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (Prezes UODO), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Osobom, które zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną do obiektu administratora na terenie objętym ochroną fizyczną i techniczną (między innymi poprzez stosowanie urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu – monitoring wizyjny), przekazujemy dodatkowe informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych:
 • Twoje dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego przez system monitoringu wizyjnego oraz dane potrzebne do wydania przepustki uprawniającej do wejścia/ wjazdu na teren chroniony w postaci imienia i nazwiska, miejsca (komórki organizacyjnej) do którego się udajesz oraz czasu przebywania na terenie chronionym, a w przypadku, kiedy wjedziesz pojazdem również danych pojazdu (marka, typ i nr rejestracyjny), przetwarzane będą przez administratora w celu ochrony osób i mienia, na podstawie 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora stanowi bezpieczeństwo osób i mienia na terenie chronionym.
 • Twoje dane będą przekazywane odbiorcy danych tj. podmiotowi przetwarzającemu, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług ochrony osób i mienia.
 • Podanie danych potrzebnych do wydania przepustki jest dobrowolne, ale bez tych danych nie będzie możliwe wejście lub wjazd na teren chroniony.
 • Twoje dane osobowe związane z wydaniem przepustki będą przechowywane przez okres 10 lat, a dane rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni, chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania tych danych w związku z toczącym się postępowaniem – wtedy dane pochodzące z systemu monitoringu wizyjnego będą przetwarzane do zakończenia sprawy.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

dzisiaj

Medicover sp. z o.o.

mazowieckie, Warszawa, ul. Żelazna 51/53

dzisiaj

CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.

lubuskie, Gorzów Wielkopolski

dzisiaj

Ośrodek Przetwarzania Informacji

mazowieckie, Warszawa

dzisiaj

STRABAG BMTI Sp. z o.o.

mazowieckie, Pruszków