Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista ds. architektury

Specjalista ds. architektury

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Ruda , mazowieckie / Warszawa, Bielany, 2023-03-20

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Ruda 

 

powstała w 1990 r. Administruje 18 budynkami mieszkalnymi (3 218 lokali mieszkalnych) i 3 budynkami handlowo-usługowymi (84 lokale użytkowe). Obejmuje teren znajdujący się w obrębie ulic: Gwiaździstej i Klaudyny.

 

W chwili obecnej prowadzi rekrutację na stanowisko:

Specjalista ds. architektury

Zakres obowiązków:
 • uporządkowanie i dysponowanie archiwalną oraz bieżącą dokumentacją projektową budynków będących w zasobach Spółdzielni,
 • uporządkowanie i dysponowanie geodezyjną dokumentacją terenu obejmującego działki pod budynkami należącymi do Spółdzielni,
 • udzielanie informacji o parametrach techniczno-użytkowych budynków i lokali w tych budynkach osobom uprawnionym /członkom, biegłemu sądowemu, komornikowi przeprowadzającemu postępowanie egzekucyjne, rzeczoznawcy majątkowemu i określającemu wartość lokalu, ubezpieczycielowi lub przedstawicielowi NBP/,
 • przyjmowanie interesantów i konsultacja w sprawach dotyczących przebudowy, modernizacji i remontów lokali mieszkalnych oraz redagowanie odpowiedzi w w/w sprawach,
 • przyjmowanie interesantów i konsultacja w sprawach architektoniczno-budowlanych dotyczących lokali użytkowych,
 • przygotowanie potrzebnych dokumentów i załatwianie urzędowych spraw związanych z nowymi inwestycjami , np. zgłoszenie inwestycji, wystąpienie o pozwolenie na budowę, zgłoszenie rozpoczęcia robót itp.,
 • uczestnictwo w oględzinach obiektów budowlanych należących do Spółdzielni przeprowadzanych przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 • uczestnictwo w komisjach dokonujących oględzin dotyczących stanu technicznego, przeprowadzanych remontów i modernizacji budynków w zakresie architektoniczno- budowlanym,
 • uczestnictwo w inwentaryzacjach lokali dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • współpraca z Zespołem członkowsko- lokalowym w sprawach dotyczących przygotowania uchwał Zarządu z zakresu ustanowień odrębnych własności lokali,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskiwania zaświadczeń o samodzielności lokali.
Oczekujemy:
 • preferowane wykształcenie wyższe, kierunkowe /architektura, budownictwo/,
 • uprawnienia architektoniczne lub budowlane,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w spółdzielni mieszkaniowej będzie dodatkowym atutem,
 • skrupulatności, dokładności i bardzo dobrej organizacji pracy.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pół etatu,
 • dofinansowanie zajęć sportowych /karta Benefit MultiSport/,
 • współfinansowana prywatna opieka medyczna /Enel-Med./,
 • ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach /PZU/,
 • świadczenia z ZFŚS,
 • szkolenia i kursy.
Do CV należy dołączyć klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

Te oferty mogą Cię zainteresować!