Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista ds. administracji personalnej

Specjalista ds. administracji personalnej

Lafarge , świętokrzyskie / Małogoszcz, 2022-06-15

Kim jesteśmy?

 • 90 krajów świata
 • 2 500 nowoczesnych zakładów
 • 32,6 mld CHF sprzedaży netto
 • 115 000 pracowników na świecie
 
Specjalista ds. administracji personalnej
Lokalizacja: Małogoszcz
Czym będziesz się zajmować?
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych i dokumentacji ze stosunku pracy
 • Wprowadzanie danych pracowników do programu kadrowo-płacowego TETA HR
 • Archiwizowanie dokumentów (akta osobowe, dokumentacja ze stosunku pracy i inne)
 • Kompletowanie opisów stanowisk
 • Planowanie budżetu na wynagrodzenia na podstawie przyjętych założeń
 • Sporządzanie aktualizacji budżetu
 • Sporządzanie  analiz dotyczących kosztów personelu i wynagrodzeń
 • Przygotowywanie danych do  sprawozdań GUS
 • przygotowywanie świadectw pracy 
 • współpraca z dostawcą  usługi– bieżące zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników
Co zyskasz?
 • umowę o pracę, opiekę medyczną Medicover
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • szansę na rozwój wewnątrz organizacji
 • dostęp do szkoleń, unikalny plan rozwoju kompetencji
 • pracę w wyjątkowym, innowacyjnym miejscu
 • dostęp do najnowocześniejszych technologii
 • pracę w miejscu, gdzie masz wpływ na świat i otoczenie
Więc, jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie Wyższe (licencjat lub studia ekonomiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi itp.)
 • Wiedza na poziomie eksperta z zakresu prawa pracy i czasu pracy - znajomość przepisów ustawowych i wykonawczych
 • Podstawowa wiedza z zakresu naliczania wynagrodzeń
 • Znajomość narzędzi HR i umiejętność ich stosowania
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office, narzędzia Google, ZOOM)
 • Bardzo dobra organizacja pracy, dokładność
 • Zdolności analityczne
Administratorem Państwa danych osobowych jest Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczu, przy ul. Warszawska 110 (28-366), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, numer NIP: 5261060765 o kapitale akcyjnym 811.329.500 PLN opłaconym w pełni, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Radtke, mail: pl-m-inspektor-ochrony-danych@lafargeholcim.com

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.

Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, ze dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

TU znajduje się pełna informacja o ochronie danych osobowych.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2022-06-26

3SHAPE POLAND SP. Z O.O.

zachodniopomorskie, Szczecin

2022-06-17

Aon

małopolskie, Kraków

2022-06-15

Lafarge

kujawsko-pomorskie, Piechcin

2022-06-03

Velocity Global Poland

mazowieckie, Warszawa