Strona główna   >   Oferty pracy   >   Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, lubuskie / Zielona Góra, 2024-05-06

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 137175

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Poszukuje majątku oraz wykonuje czynności egzekucyjne związane ze stosowaniem i realizacją środków egzekucyjnych, za wyjątkiem egzekucji nieruchomości i egzekucji z pieniędzy, w celu doprowadzenia do przymusowego wykonania obowiązku
 • Rozlicza środki z rachunku sum depozytowych w celu przekazania środków na rzecz wierzycieli
 • Ewidencjonuje wszystkie czynności i zdarzenia dotyczące prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających w aplikacji EGAPOLTAX w celu pełnego udokumentowania zdarzeń występujących w tych postępowaniach
 • Wykonuje czynności w zakresie zbiegów egzekucji w celu doprowadzenia do przekazania tytułu wykonawczego wraz z aktami sprawy właściwemu organowi prowadzącemu łączną egzekucję do zastosowanego środka egzekucyjnego
 • Przygotowuje projekty postanowień i innych pism organu egzekucyjnego w toku postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania
 • Obsługuje wnioski państw członkowskich i trzecich w celu uzyskania informacji o zobowiązanym oraz wyegzekwowaniu należności
 • Zabezpiecza tytuły wykonawcze i wszelką dokumentację wytworzoną w prowadzonych sprawach w celu utrwalenia czynności dokonywanych w toku postępowań oraz przygotowuje dokumenty zgodnie z przyjętą w urzędzie procedurą archiwizacyjną w celu przekazania dokumentów archiwum zakładowemu
 • Przygotowuje dane o wynikach pracy na własnym stanowisku w celach sprawozdawczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność obsługi komputera i programow użytkowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne)
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ordynacji podatkowej
 • Umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na ich podstawie decyzji
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • Wnikliwość i rzetelność
 • Dokładność i systematyczność
 • Umiejętność planowania
 • Umiejętność obsługi programu komputerowego POLTAX oraz aplikacji okołopoltaxowych, a także aplikacji dedykowanych w pracy urzędu skarbowego, tj. Ognivo, e-Orus, CZM, SZD
 • Prawo jazdy kat.B

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2024-05-09

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

łódzkie, Łódź

2024-05-06

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

lubuskie, Zielona Góra