Strona główna   >   Oferty pracy   >   Referent

Referent

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, śląskie / Rybnik, 2023-01-05

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Rybnik
Ogłoszenie o naborze Nr 113021

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • obsługa klientów zewnętrznych

 • budynek, w którym znajdują się pomieszczenia Urzędu (parter i I-II piętro), jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich tylko na parterze.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w prowadzeniu sekretariatu Urzędu, przyjmuje korespondencję wpływającą do Urzędu za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej, telefaksu i bezpośrednio do sekretariatu oraz kancelarii, rejestruje pisma i sprawy w komputerowym systemie obiegu dokumentów, przekazuje referentom spraw zadekretowane dokumenty, przyjmuje dokumentację od referentów spraw, kompletuje, przedkłada do podpisu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Gromadzi i ewidencjonuje sprawy w teczkach i segregatorach w archiwum podręcznym, przygotowuje do archiwum zakładowego dokumentację sporządzoną na stanowisku pracy, w celu zapewnienia właściwego obiegu i archiwizacji tej dokumentacji.
 • Współuczestniczy w przyjmowaniu akt wytworzonych w Urzędzie wg ustalonego harmonogramu w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do archiwum zakładowego, porządkowaniu akt, ewidencjonowaniu posiadanych i przejmowanych akt oraz przechowywaniu, w celu zabezpieczenia materiałów archiwalnych i i dokumentacji niearchiwalnej.
 • Zapewnia obsługę organizacyjną narad, konsultacji i spotkań z przedstawicielami urzędów oraz przedsiębiorców, w tym współuczestniczy w przygotowaniu prezentacji i opracowań, udzielania informacji, w celu wsparcia bieżacej pracy Dyrektora.
 • Współuczestniczy w przygotowaniu projektów pism w sprawach budowlanych i świadectw stwierdzających kwalifikacje w celu realizacji zadań Urzędu w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz kompetencji organów nadzoru górniczego, a także ogólna znajomość procedur administracyjnych.
 • Znajomość w niezbędnym zakresie ustaw: o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych i Kodeksu pracy.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Te oferty mogą Cię zainteresować!

  dzisiaj

  Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  mazowieckie, Warszawa

  2023-01-25

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  mazowieckie, Warszawa

  2023-01-13

  Uniwersytet Wrocławski

  dolnośląskie, Wrocław, pl. Uniwersytecki 1

  2023-01-08

  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

  warmińsko-mazurskie, Olsztyn