Strona główna   >   Oferty pracy   >   Pracownik ds. wykazu linii kolejowych

Pracownik ds. wykazu linii kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, mazowieckie / Warszawa, 2022-05-26

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. wykazu linii kolejowych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/ILK/98/05/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • aktualizacja wykazu linii kolejowych (Instrukcja Wykaz linii Id-12 (D-29),
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie drogi kolejowej oraz opracowanie corocznych raportów statystycznych dla Urzędu Transportu Kolejowego i Głównego Urzędu Statystycznego we współpracy z biurami Centrali Spółki,
 • współpraca z Biurem Terenów Kolejowych i Ochrony Środowiska przy opracowywaniu map linii kolejowych w części dotyczącej danych opisowych linii,
 • opracowanie corocznego Raportu o stanie technicznym nawierzchni torowej drogi kolejowej oraz Kompendium o stanie technicznym kolejowej infrastruktury branży drogowej,
 • opiniowanie wniosków dotyczących likwidacji linii kolejowych oraz projektów wewnętrznych aktów prawnych i nowych projektów oraz zmian do już istniejących,
 • współudział w opiniowaniu i uzgadnianiu wniosków inwestycyjnych, w szczególności w zakresie danych statystycznych linii, opisu sieci oraz parametrów techniczno – eksploatacyjnych,
 • przygotowywanie opinii i wyjaśnień do instytucji zewnętrznych, aktualizacja zasobów wiedzy o stanie infrastruktury drogi kolejowej.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności transport kolejowy lub budownictwo,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok pracy w specjalności związanej z drogami kolejowymi lub budownictwem,
 • wiedza zawodowa w zakresie eksploatacji, infrastruktury kolejowej, budownictwa,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym, w tym bardzo dobra znajomość MS Excel,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Te oferty mogą Cię zainteresować!