Strona główna   >   Oferty pracy   >   Pracownik ds. regulacji spraw pasażerskich

Pracownik ds. regulacji spraw pasażerskich

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, mazowieckie / Warszawa, 2022-07-28

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. regulacji spraw pasażerskich

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IES/21/06/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • zapoznawanie się z wymaganiami stawianymi przez instytucje zewnętrzne i Spółkę w obszarze standardów i regulacji spraw pasażerskich,
 • opracowywanie wytycznych dla systemów statycznej i dynamicznej informacji pasażerskiej (megafonowej), ich modyfikacja oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,
 • opracowywanie i aktualizacja zasad dotyczących nazewnictwa stacji pasażerskich,
 • opracowywanie i aktualizacja zasad kategoryzacji stacji pasażerskich,
 • udział w opiniowaniu aktów prawnych krajowych i unijnych w obszarze związanym z infrastrukturą pasażerską,
 • współpraca z Zakładami Linii Kolejowych, komórkami organizacyjnymi w Centrali oraz zarządcami / operatorami dworców kolejowych / stacji pasażerskich, PKP S.A., przewoźnikami kolejowymi, organizatorami publicznego transportu zbiorowego oraz władzami lokalnymi w kwestiach związanych z ww. zadaniami,
 • opracowywanie regulaminu dostępu do OIU Stacja pasażerska i koordynacja aktualizacji Regulaminów korzystania ze stacji pasażerskich.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • wiedza zawodowa z zakresu infrastruktury kolejowej i prawa,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2022-08-05

Budimex SA

mazowieckie, Pruszków

2022-07-26

PayPo sp. z o.o.

mazowieckie, Warszawa, ul. Domaniewska 39