Strona główna   >   Oferty pracy   >   Pracownik ds. certyfikacji inwestycji kolejowych

Pracownik ds. certyfikacji inwestycji kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, mazowieckie / Warszawa, 2023-03-15

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. certyfikacji inwestycji kolejowych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IST/254/01/23
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • opiniowanie dokumentacji przetargowej dla inwestycji kolejowych w zakresie zagadnień dotyczących interoperacyjności i certyfikacji na zgodność z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności,
 • monitorowanie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie spełnienia wymagań dotyczących interoperacyjności i certyfikacji,
 • udział w zespołach oceniających projekty inwestycyjne dla zapewnienia merytorycznego wsparcia w zakresie certyfikacji i oceny zgodności,
 • opiniowanie wniosków do Urzędu Transportu Kolejowego związanych z interoperacyjnością (odstępstwa od stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów),
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w zakresie zagadnień dotyczących interoperacyjności i certyfikacji,
 • opiniowanie projektów przepisów unijnych i krajowych dotyczących interoperacyjności systemu kolei.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie minimum średnie związane z transportem kolejowym lub wyższe związane z transportem lub administracją,
 • wiedza z zakresu infrastruktury kolejowej,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w grupie oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • łatwość radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • doświadczenia zawodowego w zakresie transportu kolejowego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu procesów certyfikacyjnych,
 • wiedza w zakresie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2023-03-01

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

mazowieckie, Warszawa