Strona główna   >   Oferty pracy   >   Pracownik biurowy

Pracownik biurowy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży, wielkopolskie / Chodzież, 2024-02-15

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży
Pracownik biurowy
Miejsce pracy: Chodzież
Numer: StPr/24/0115
OBOWIĄZKI:
- zapoznanie się z przepisami dotyczącymi organizacji Starostwa:* ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym* statut Powiatu Chodzieskiego* regulamin organizacyjny Starostwa* regulamin pracy,- zapoznanie się z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu,- zapoznanie się z przepisami szczegółowymi dotyczącymi pracy wydziałów StarostwaPowiatowego w Chodzieży,- współuczestniczenie w załatwianiu spraw prowadzonych przez pracowników Wydziału Organizacyjnego,- wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika i pracowników merytorycznych komórki organizacyjnej,- współdziałanie w prowadzeniu sekretariatu Starosty i Wicestarosty, w tym w przygotowywaniu spotkań z udziałem Starosty i Wicestarosty, w prowadzeniu bieżąceji okolicznościowej korespondencji Starosty i Wicestarosty,- współudział w prowadzeniu rejestru skarg, wniosków i petycji,- współudział w prowadzeniu rejestru delegacji krajowych i zagranicznych,- udzielanie kompleksowej informacji klientom zgłaszającym się do Starostwa Powiatowego w Chodzieży w zakresie procedury, miejsca i sposobu załatwienia konkretnej sprawy,- udostępnianie kart opisu sprawy, wzorów, wniosków i formularzy oraz pomoc w ichwypełnianiu i kompletowaniu załączników,- udzielanie informacji o organach właściwych do załatwienia sprawy,- prowadzenie rozdziału korespondencji wpływającej do Starostwa, zgodnie z postanowieniami instrukcji kancelaryjnej oraz uregulowaniami wewnętrznymi, - przyjmowanie dokumentów składanych przez klientów, w tym skarg, wniosków i petycji, - współudział w prowadzeniu ewidencji przesyłek wychodzących ze Starostwa,- pomoc w obsłudze zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnegoporadnictwa obywatelskiego, - współuczestniczenie w prowadzeniu spraw związanych z obsługą Biura Zarządu Powiatu,- pomoc obsłudze kancelaryjnej urzędu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe
Wykształcenie: średnie branżowe
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące


Wymagania inne:

stan zdowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

Miejsce pracy:

Chodzież


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży

Te oferty mogą Cię zainteresować!

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

mazowieckie, Nowy Dwór Mazowiecki

wczoraj

Selgros Cash&Carry

mazowieckie, Piaseczno, k. Warszawy

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie

warmińsko-mazurskie, Kętrzyn

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

wielkopolskie, Poznań