Strona główna   >   Oferty pracy   >   Pracownik biurowy w referacie oświaty, sportu, kultury i spraw społecznych

Pracownik biurowy w referacie oświaty, sportu, kultury i spraw społecznych

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu, zachodniopomorskie / Barlinek, 2022-06-18

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu
Pracownik biurowy w referacie oświaty, sportu, kultury i spraw społecznych
Miejsce pracy: Barlinek
Numer: StPr/22/0457
OBOWIĄZKI:
Zapoznanie się z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz procedurami i przepisami prawnymi obowiązującymi przy prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Monitoring ewidencji pól biwakowych i innych obiektów hotelarskich zgodnie ustawą o usługach turystycznych. Zapoznanie się z procedurą przygotowywania projektów uchwał rady miejskiej i zarządzeń burmistrza dotyczących oświaty oraz ich realizacja. Pomoc przy realizacji zadań związanych promocją gminy Barlinek. Wstępne opracowanie informacji i materiałów promocyjnych gminy oraz przygotowywanie ich do publikacji w mediach, w tym na stronach internetowych. Pomoc przy realizacji zadań związanych z kontaktami i współpracą zagraniczną gminy. Zapoznanie się z procedurą dokonywania wpisu i prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących w Gminie. Udział w sprawach z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów z terenu gminy. Pomoc przy prowadzeniu spraw związanych z przyznawaniem dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Weryfikacja umów na opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół w godzinach porannych w świetlicach wiejskich. Udział w realizacji zadań związanych z działaniami prozdrowotnymi gminy i zadań związanych ze zdrowiem publicznym. Opracowywanie wyników głosowania na projekty BBO 2022. Praca w poniedziałek od 8 do 16, pozostałe dni od 7 do 15
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Uprawnienia: umiejętnośc pracy w zespole

Miejsce pracy:

Barlinek


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 489 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu

Te oferty mogą Cię zainteresować!

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

warmińsko-mazurskie, Olecko

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

mazowieckie, Piaseczno

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

lubelskie, Dorohusk

dzisiaj

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

lubelskie, Lublin