Strona główna   >   Oferty pracy   >   Pracownik Biura Budowy

Pracownik Biura Budowy

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., mazowieckie / Zegrze Południowe, 2022-07-06

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki
Pracownik Biura Budowy
Miejsce pracy: Zegrze Południowe
Opis stanowiska:
 • praca nad dokumentacją techniczną
 • przygotowanie pism, wniosków
 • przygotowywanie raportów z postępu prac
 • przygotowywanie umów
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • możliwość zdobywania doświadczenia
Wymagania:
 • dyspozycyjność
 • obsługa MS Office
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy pod presją czasu
WYRAŻENIE ZGODY (REKRUTACJA) – klauzula do CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji jak i przyszłych procesów rekrutacji*, prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24.05.2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974r. kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018 poz. 917).

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, mam prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Te oferty mogą Cię zainteresować!