Strona główna   >   Oferty pracy   >   Pracownik administracyjny

Pracownik administracyjny

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, śląskie / Chorzów, 2024-03-27

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
Pracownik administracyjny
Miejsce pracy: Chorzów
Numer: StPr/24/0188
OBOWIĄZKI:
- szkolenie BHP, szkolenie ppoż., Ochrona Danych Osobowych;- zapoznanie z organizacją i specyfiką instytucji, a także z obowiązującymi procedurami;- doskonalenie umiejętności obsługi urządzeń biurowych;- wykonywanie innych czynności zleconych, pod nadzorem opiekuna;- wprowadzanie do bazy poltax deklaracji/zeznań;- anulowanie zajęć komorniczych;- segregowanie poczty;- wprowadzanie do SPP deklaracji PCC-3;- przesyłanie dokumentów zgodnie z właściwością miejscową;- obsługa klienta przy przyjmowaniu zeznań/deklaracji;- archiwizacja dokumentów;- wyszukiwanie i segregacja tułów wykonawczych;- podział korespondencji na rejony egzekucyjne;- segregacja oraz dopinanie zwrotnych potwierdzeń odbioru do wysyłanych zajęć/pism/postanowień;- kompletowanie akt i archiwizacja dokumentów;- sporządzanie kserokopii dokumentacji;- nauka i pomoc w zakresie przedmiotu działania kancelarii urzędu, tj.: przyjmowania i ewidencjonowania w systemach informatycznych składanych deklaracji podatkowych, wniosków, infromacji, korespondencji i innych dokumentów wpływających do urzędu w wersji papierowej oraz elektronicznej (w tym za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz e-PUAP), a także weryfikowania ich pod względem formalnym, podziału korespondencji na poszczególne komórki organiizacyjne urzędu, potwierdzania daty wpływu na ww. dokumentach, przyjmowania korespondencji do wysyłki w wersji papierowej, przygotowania zwrotnego potwierdzenia odbioru, ewidencjonowanie w systemach informatycznych, funkcjonowania składów chronologicznych oraz ich obsługi;- nauka i pomoc w obsłudze sekretariatu urzędu;- nauka i pomoc w zakresie obsługi archiwum zakładowego (procedura przekazywania akt do archiwum zakładowego, udostępniania i wypożyczania dokumentacji przechowywanej archiwum);- nauka i pomoc przy ewidencjonowaniu dokumentów źródłowych w systemach informatycznych;- nauka sporządzania analiz i sprawozdań w zakresie realizowania zadań;- wykonywanie czynności pomocnicznych przy realizacji zadań związanych z gospodarowaniem mieniem eksploatacyjno-zaopatrzeniowym;- pomoc w gromadzeniu i przygotowywaniu danych i informacji niezbędnych do sporządzanych sprawozdań i pism kierowanych w szczególnośći do izby Administracji Skarbowej;- nauka redagowania pism, w szczególności zgodnie z regułami prostego języka.Oferta stażu dla osób bezrobotnych +30, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej , w ramach projektu EFS+.
WARUNKI PRACY:
Wymagania inne:

Praca na jedną zmianę w godzinach 7:00 - 15:00.Praca na stażu nie obejmuje pory nocnej 22:00 - 06:00.Staż na 3 miesiące.Brak gwarancji zatrudnienia.

Miejsce pracy:

Chorzów


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Te oferty mogą Cię zainteresować!

dzisiaj

Roca Polska

śląskie, Gliwice

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

śląskie, Będzin

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

małopolskie, Nowy Targ

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

dolnośląskie, Bystrzyca Kłodzka