Strona główna   >   Oferty pracy   >   Pracownik administracyjny w Dziale ds. Inwestycji i Infrastruktury

Pracownik administracyjny w Dziale ds. Inwestycji i Infrastruktury

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, małopolskie / Kraków, Podgórze, 2023-01-25

Ogłoszenie numer: 7886559, z dnia 2023-01-25

Jesteśmy największą w Małopolsce placówką specjalizującą się w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnionych od alkoholu. W szesnastu oddziałach stacjonarnych, ośmiu oddziałach opieki dziennej, dziewięciu zespołach leczenia środowiskowego oraz ośmiu poradniach udzielamy świadczeń stacjonarnych (około 8.500 rocznie) oraz ambulatoryjnych i dziennych (ponad 100.000 rocznie).

Od ponad stu lat służymy mieszkańcom regionu a także innych części Polski oferując opiekę medyczną na najwyższym poziomie, stosując najnowocześniejsze metody leczenia i kompleksowe świadczenia zdrowotne.

Pracownik administracyjny w Dziale ds. Inwestycji i Infrastruktury

Miejsce pracy: Kraków, Podgórze

 

Opis stanowiska

 • Wykonywanie bieżących poleceń Kierownika Zespołu ds. Inwestycji i Infrastruktury.
 • Wykonywanie prac w zakresie działalności Zespołu ds. Inwestycji i Infrastruktury m.in. przyjmowanie i rozdział poczty z kancelarii, wysyłanie korespondencji, przygotowywanie pism, sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur, prowadzenie ewidencji umów i zleceń.
 • Kontrolowanie prawidłowości realizacji zapisów umów z wykonawcami realizowanych w ramach dotacji oraz umów inwestycyjnych.
 • Kontrolowanie terminów zwalniania zabezpieczeń umów.
 • Rejestrowanie oraz prowadzenie spisu dokumentów i korespondencji przychodzącej i wychodzącej zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
 • Współpraca z instytucjami dotującymi w zakresie realizacji umów dotacyjnych (np.: SKOZK, UMWM).
 • Zlecanie do Zespołu Logistyki zamówień na zakup potrzebnych materiałów.
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z pracą Zespołu ds. Inwestycji i Infrastruktury (np.: umowy, zlecenia, protokoły konieczności, zapytania ofertowe, protokoły wyboru ofert, wnioski udzielenia zamówień, zestawienia, bieżąca korespondencja, itp.).
 • Przygotowywanie miesięcznych i rocznych (również końcowych) sprawozdań z realizacji umów, w tym w szczególności dotacyjnych.
 • Opisywanie pod względem merytorycznym faktur rozliczanych ze środków własnych oraz dotacji.
 • Opracowywanie, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków w sprawie wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 130 000 zł netto.
 • Współpraca w zakresie przygotowywania materiałów do ogłoszenia postępowań przetargowych oraz czynny udział w pracach i opracowywaniu dokumentów przetargowych.
 • Przygotowywanie dokumentów koniecznych do rozliczenia zadań finansowanych ze środków dotacyjnych (np.: wnioski o wypłatę, zestawienia faktur, opisy merytoryczne, itp.).
 • Przygotowywanie danych technicznych dla potrzeb rozliczania ośrodków kosztów z działalności Szpitala.
 • Prowadzenie archiwum podręcznego zgodnego z instrukcją kancelaryjną, dotyczącego działalności Zespołu ds. Inwestycji i Infrastruktury.
 • Przygotowywanie spisu i przekazywanie dokumentacji technicznej oraz akt do archiwum zakładowego.
 • Udział w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresach zlecanych przez bezpośrednich przełożonych.
 • Koordynacja działań i nadzór nad realizacją umowy dotyczącej obsługi technicznej w zakresie konserwacji i przeglądów urządzeń i aparatury medycznej.

Wymagania

 • Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe.
 • Doświadczenie w zakresie obsługi inwestycyjnej na podobnym stanowisku - mile widziane.
 • Samodzielność.
 • Terminowe wykonywanie zadań.
 • Odpowiedzialność za wykonywane zadania.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w gronie specjalistów.
 • Stałe godziny pracy : 7:30 - 15:05
 • Wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia i doświadczenia.
 • Wsparcie merytoryczne podczas okresu wdrożenia na stanowisku pracy.
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie

mazowieckie, Gostynin

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

podlaskie, Łomża

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie, Ełk

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

wielkopolskie, Gniezno