Strona główna   >   Oferty pracy   >   Młodszy specjalista

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, łódzkie / Łódź, 2024-01-23

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132734

Warunki pracy

kilka razy dziennie: klient zewnętrzny


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach.
 

Zakres zadań

 • wystawianie pism urzędowych w systemie informatycznym – zawiadomień o terminie rozpatrzenia wniosku ustalającego poziom potrzeby wsparcia, zawiadomień o niedotrzymaniu terminu rozpatrzenia wniosku i innych wymaganych w realizacji zadania ustalającego poziom potrzeby wsparcia
 • koordynacja pracy członków składu oceniającego – podział pracy pomiędzy składy stacjonarne, a wyjazdowe
 • ustalanie terminów rozpatrzenia wniosków ustalających poziom potrzeby wsparcia.
 • współpraca z sekretarzem Wojewódzkiego Zespołu w zakresie formalnoprawnym w postępowaniach o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia.
 • zapewnienie właściwego obiegu dokumentacji pomiędzy członkami składu oceniającego i pracownikami administracyjno-biurowymi.
 • obsługa wewnętrznego sytemu zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w module wojewódzkim – Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji lub w pracy biurowej
 • znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego, obsługa programów biurowych: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie prowadzone przez ministerstwo właściwe ds. rodziny, pracy i polityki społecznej dotyczące zakresu i sposobu realizacji zadania dotyczącego ustalania poziomu potrzeby wsparcia

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mazowieckie, Warszawa, Kampus przy ul. Wóycickiego

wczoraj

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

łódzkie, Łódź

2024-02-17

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mazowieckie, Warszawa, Kampus przy ul. Wóycickiego

2024-02-17

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

dolnośląskie, Wrocław