Strona główna   >   Oferty pracy   >   Młodszy archiwista

Młodszy archiwista

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, mazowieckie / Warszawa, 2024-02-09

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133534

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klientów zewnętrznych
 • przenoszenie materiałów archiwalnych

Zakres zadań

 • Udostępnia pomoce ewidencyjno – informacyjne oraz materiały archiwalne.
 • Sprawuje stały nadzór nad osobami korzystającymi z zasobu w czytelni.
 • Prowadzi ewidencję udostępnianych materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum oraz ewidencję osób korzystających z materiałów archiwalnych.
 • Udziela informacji o zawartości zasobu Archiwum oraz informacji o obowiązujących procedurach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu: ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, metodyki archiwalnej, zasobu Archiwum i Archiwów Państwowych
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, współpraca, umiejętność pracy w zespole, orientacja na klienta
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Znajomość j. angielskiego min. na poziomie B1

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

małopolskie, Kraków

wczoraj

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

małopolskie, Kraków

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

podkarpackie, Przeworsk

2024-03-01

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

mazowieckie, Warszawa