Strona główna   >   Oferty pracy   >   Młodszy archiwista

Młodszy archiwista

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, dolnośląskie / Jelenia Góra, 2024-02-09

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Jelenia Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 133595

Warunki pracy

- praca biurowa (siedząca przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie),
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner, drukarka),
- sztuczne oświetlenie miejsca pracy,
- częste kontakty z klientem zewnętrznym,
- stanowisko zlokalizowane na parterze urzędu,
- praca na wysokości do 3 m w magazynach archiwalnych,
- w magazynach archiwalnych kontakt z kurzem archiwalnym i zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt,
- magazyny archiwalne znajdują się na I piętrze budynku (jest winda),
- budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

Zakres zadań

 • Rozpatruje i załatwia kwerendy.
 • Opracowuje zasób, w tym sporządza pomoce ewidencyjne.
 • Przeprowadza kontrolę archiwalną w jednostkach zewnętrznych.
 • Udostępnia zasób w czytelni.
 • Prowadzi kancelarię Oddziału.
 • Prowadzi prace naukowe, popularyzuje zasób i prowadzi edukację archiwalną (w tym przygotowywanie wystaw).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze archiwalnym
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • Oświadczenie dotyczące przepisów lustracyjnych: „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie A2
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny

Te oferty mogą Cię zainteresować!

dzisiaj

PKP CARGO S.A.

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

mazowieckie, Kozienice

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

świętokrzyskie, Piekoszów

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

warmińsko-mazurskie, Elbląg