Strona główna   >   Oferty pracy   >   Młodszy archiwista

Młodszy archiwista

Archiwum Państwowe w Poznaniu, wielkopolskie / Piła, 2023-09-15

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Piła
Ogłoszenie o naborze Nr 127168

Warunki pracy

Praca zarówno w biurze oddziału jak i w terenie z koniecznością dojazdów do kontrolowanych podmiotów, często na odległość kilkudziesięciu kilometrów, w celu przeprowadzenia kontroli, ekspertyz, lustracji, instruktaży. Praca także w pomieszczeniach magazynowych archiwów zakładowych lub składnicach akt, zlokalizowanych często w pomieszczeniach piwnicznych, na strychach, itp.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole ogólne i problemowe archiwów zakładowych w celu: sprawdzenia stopnia wdrożenia i przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych ze szczególnym uwzględnieniem poprawności klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji a zwłaszcza materiałów archiwalnych;
 • Przeprowadza ekspertyzy archiwalne w celu: oceny poprawności działania archiwum zakładowego w zakresie objętym daną ekspertyzą, ustalenia zaistniałych nieprawidłowości w pracy archiwum zakładowego i wskazania właściwych sposobów ich usunięcia;
 • Udziela ustnych i telefonicznych instruktaży i konsultacji w sprawach związanych z prowadzeniem archiwów zakładowych i postępowaniem z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych;
 • Prowadzi dokumentację stanowiska pracy w celu: wydzielania i odkładania akt spraw ostatecznie zakończonych z teczek akt spraw do teczek zbiorczych dokumentacji nadzoru archiwalnego oraz gromadzenie i przetwarzanie w komputerowej bazie danych informacji zebranych w wyniku prowadzonej działalności ;
 • Przeprowadza lustrację obiektów przeznaczonych na archiwa zakładowe, w celu stwierdzenia, czy jednostki organizacyjne zapewniły prawidłowe warunki gromadzenia, przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji;
 • Bierze udział w szkoleniach dotyczących spraw archiwalnych organizowanych dla zakładów pracy
 • Zbiera i gromadzi informacje o aktach osobowych przechowywanych w zakładach pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ,lub średnie branżowe ( o profilu archiwalnym)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze postępowania z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych
 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym biernym
 • Odpowiedzialność, samodzielność;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Komunikatywność, umiejętnośc przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny, zwięzły;
 • Umiejętnośc pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Znajomość ustawy – Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • Biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie: MS Windows, MS Office, poczty elektronicznej, Internetu.
 • Umiejętność redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Znajomość zasad funkcjonowania archiwów państwowych;
 • Znajomość KPA
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

zachodniopomorskie, Wałcz

2023-09-29

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

świętokrzyskie, Dwikozy

2023-09-29

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

małopolskie, Nowy Targ

2023-09-29

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

małopolskie, Zakopane